Volledig scherm

Ouders Reusel zetten zelf woonzorg op

REUSEL - Ouders van tien jongvolwassenen met een lichte beperking zijn bezig zelf een woonzorgcomplex in de kern van Reusel van de grond te krijgen voor hun kinderen. "Een ambitie uit nood geboren", zegt Simon van der Heijden. "Door de hervormingen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) komen mensen met een lichtere zorgvraag daar niet meer in aanmerking voor een woonindicatie.

Nu moeten ouders voor huisvesting zorgen", zegt Ton Bogaars.

Beide Reuselnaren hebben een kind met een lichte verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar, dat op zichzelf wil gaan wonen. Tijdens een voorlichtingsavond in De Schakel in Hooge Mierde over de veranderingen in de zorg ontstond het idee om een ouderinitiatief op te zetten. Een werkgroep met kartrekkers is bezig een plan van aanpak op te zetten. Die werkgroep krijgt hulp van de werkgroep Zorg en Welzijn en van MEE, die ervaring en kennis op dat gebied hebben.

Binnen twee tot vier jaar hopen de ouders de huisvesting gerealiseerd te hebben.