Volledig scherm
© Thinkstock

Reusel trekt budget uit om orde op zaken te stellen

REUSEL-DE MIERDEN - De gemeenteraad van Reusel-De Mierden heeft 350.000 euro uitgetrokken om de ambtelijke werkachterstand in te lopen. Het bestemmingsplan Buitengebied wordt
vóór de zomer nog eens tegen het licht gehouden.

Wethouder Cees van de Ven van Reusel-De Mierden gaf het ruiterlijk toe: het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, dat eigenlijk deze maand aan de raad zou worden voorgelegd, was niet goed. De vele ingediende zienswijzen die binnenkwamen nadat het stuk ter inzage lag, hadden boekdelen gesproken. De wethouder weet het aan tijdsdruk.

Budget
Dat sommige taken gemeente Reusel-De Mierden boven het hoofd groeien met de beschikbare ambtelijke capaciteit, is intussen pijnlijk duidelijk geworden. Om te voorkomen dat de ambtelijke trein verder ontspoort met alle schade van dien, stelde de gemeenteraad vorige week bijna 350.000 euro beschikbaar. Met 150.000 euro worden extra ambtenaren aangetrokken. Voor de overige 2 ton wordt een extern bureau aan het werk gezet om de achterstanden weg te werken.

In april komt het college van B en W met een integraal plan om de personele capaciteitsproblemen op te lossen.

De VVD stemde tegen het beschikbaar stellen van het extra budget, omdat de fractie geen inzicht had in de onderbouwing van het bedrag. Voor de andere 3 fracties was er geen enkele discussie over, mits in april een inhoudelijk debat volgt. Een heel ander geluid dan in november 2014 klonk. Toen werd een collegevoorstel voor extra budget voor 2 afdelingen nog unaniem door de raad van tafel geveegd. Maar met het oplopen van de wachttijden voor vergunningaanvragen, is de urgentie luid en duidelijk doorgedrongen tot de Reuselse politiek.

Het bestemmingsplan Buitengebied werd in januari al van de agenda gehaald. Vóór de zomer wordt het opnieuw voorgelegd aan de raad, kondigde de wethouder aan. Eerst wordt het stuk nog eens goed tegen het licht gehouden. Ook alle ingediende zienswijzen worden nauwgezet doorgenomen. Van de Ven: "Zodat er een stuk ligt dat de toets van de gemeenteraad, de Raad van State en hopelijk voor een deel zelfs de toets van de belanghebbenden kan doorstaan."

Doorschuiven
Het doorschuiven van het bestemmingsplan biedt volgens de wethouder niet of nauwelijks ruimte voor uitbreiding van intensieve en grondgebonden veehouderijen. Bij intensieve veehouderijen is altijd een planologische medewerking nodig. En provinciaal beleid en de nieuwe Melkveewet beperken de mogelijkheden voor rundveebedrijven. Wel kan het de gemeente geld gaan kosten. Bij niet-tijdig beslissen kan een initiatiefnemer recht hebben op een dwangsom.

Voor elke lopende aanvraag wordt in april een afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd om er al dan niet planologische medewerking aan te verlenen.

Kempen