Volledig scherm
Foto ter illustratie.

Spelregels voor zonnepanelen in Someren

SOMEREN - Someren maakte pas op de plaats bij het toestaan van zonneparken. Het wilde eerst spelregels opstellen. Daartoe wordt nu een aanzet gegeven. De gemeente heeft de uitgangspunten op een rijtje gezet. 

Het was een teleurstelling  voor enkele ondernemers die al geruime tijd bezig zijn met plannen voor zonneparken in Someren. De gemeente maakte ruim een maand geleden pas op de plaats. Om wildgroei te voorkomen moeten er eerst spelregels worden opgesteld, zo vindt de politiek. Waar komen de panelen, hoeveel zijn er maximaal toegestaan, aan welke voorwaarden moet worden voldaan, zijn enkele van de vragen die daarbij een antwoord krijgen.

In oktober worden er knopen doorgehakt, beloofde wethouder Guido Schoolmeesters. Een eerste aanzet daartoe ligt nu op tafel. Het gaat trouwens verder dan alleen zonnepanelen. De hele energietransitie (overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) wordt onder de loep genomen. 

Warmte

Zo blijkt dat de vraag naar warmte binnen Someren groter is dan de vraag naar elektriciteit.  Maar onderzoeken naar de mogelijkheden voor het opwekken van warmte en distributie kosten nog veel tijd. En wat de elektriciteit betreft zullen er ook nieuwe ontwikkelingen komen (bijvoorbeeld integreren van zonnepanelen in bakstenen, panelen in een fietspad). 

In de discussienota die nu is gepresenteerd, staan drie keuzemogelijkheden opgesomd: voorlopig niks doen, starten met opwekken van elektriciteit en waar mogelijk warmte, of een knip maken tussen die twee en in eerste instantie alleen inzetten op elektriciteit (zonne-energie, windenergie of beide).

Er worden meer keuzes voorgelegd waar de politiek zich over kan buigen. Bijvoorbeeld: moet het zoekgebied voor zonnepanelen gekoppeld  worden aan het aanwezige elektriciteitsnet? Wil men een maximale oppervlakte stellen aan een zonnepark (bijvoorbeeld vijftien hectare) of de maat overlaten aan de initiatiefnemers?

Dan de plek. Nu is een zonnepanelenveld niet  toegestaan in beekdalen, bos- en heidegebieden. Moet Someren daar aan vasthouden? Meer gebieden aanwijzen waarin het mag of juist nog minder. In alle beekdalen toestaan of in sommige?

Beekdalen

Nog een bestaande regel die ter discussie wordt gesteld. Op dit moment moeten initiatieven van één hectare of groter voorgelegd worden aan de raad. Moet dit zo blijven? Of kan de grens bijvoorbeeld op tien hectare komen te liggen? 

Ook windenergie komt ter sprake. Concreet: het initiatief voor acht molens in de Diepenhoek. Moet de gemeente hier mee instemmen?

De politiek gaat zich op 22 augustus over deze en andere stellingen buigen.