Volledig scherm
De Sint Petrus’ Bandenkerk in het hart van Son is al jaren punt van discussie. © Jurriaan Balke

De Sint Petrus' Bandenkerk in Son gaat eerder dicht

SON EN BREUGEL - De Odaparochie heeft officieel bekendgemaakt dat de Sint Petrus' Bandenkerk in Son al op 3 december gaat sluiten. Het voorlopig ontwerp van een nieuw kerkje is tegelijkertijd openbaar geworden.

De Odaparochie heeft woensdag de klankbordgroep van de Sint Petrus' Bandenkerk in Son geïnformeerd over de sluitingsdatum van de kerk en de eerste schetsen laten zien van het nieuwe kerkje, dat los achter de huidige kerktoren op het Kerkplein zal verrijzen. 

Het voorlopig ontwerp van architect Werner Leermakers - een kerkgebouw van circa 250 vierkante meter - wordt de komende maanden concreet uitgewerkt. De huidige kerk wordt al op zondag 3 december - dus niet op 1 januari - door bisschop Gerard de Korte aan de eredienst onttrokken. De Sonse parochianen zullen naar verwachting anderhalf jaar moeten uitwijken naar de Genovevakerk in Breugel.

De reden om de sluiting van de kerk te vervroegen is dat er anders niet genoeg tijd is om het asbest in het gebouw te verwijderen. Volgens een strakke planning wordt de kerk direct na de sluiting binnen een week ontruimd, inclusief het orgel. Daarna zijn twaalf dagen uitgetrokken voor het verwijderen van het asbest. De sloop van de kerk volgt dan in januari. Met de gemeente is contractueel afgesproken dat de verkochte grond onder de kerk op 1 februari wordt opgeleverd. Een deel van het grondoppervlak is nodig voor het nieuwe dorpshuis.

De vervroegde sluiting, waardoor de vieringen rond kerst en oud en nieuw in Breugel gaan plaatsvinden, is de parochianen rauw op het dak gevallen. Gerard Swinkels, drijvende kracht achter het burgerinitiatief dat met ruim 1300 handtekeningen tevergeefs pleitte voor hergebruik van de kerk als dorpshuis (mfa, multifunctionele accommodatie), is woedend: "Wij zijn nog volop in actie om de kerk open te houden, en dan komt zo'n bericht als een koude douche. De communicatie van het parochiebestuur naar de parochianen is ver onder de maat. Dat lijkt helemaal nergens op." Het nieuws staat nu alleen op de site van de parochie. De nieuwsbrief krijgen de parochianen waarschijnlijk zondag. Tot 27 oktober kan er bij het bisdom in Den Bosch bezwaar worden gemaakt tegen de voorgenomen sluiting.

Voor de tijdelijke huisvesting in de Genovevakerk is het zo geregeld dat op zondagen er zowel een viering is voor de Breugelse parochie als voor de Sonse parochie. Zelfs de kerstvieringen worden in duplo uitgevoerd, eentje met het Breugelse parochiekoor en eentje met het Sonse Gregoriaans koor. 

Meer informatie is te vinden op de website.