Nog geen besluit over eigen bijdrage Son

SON EN BREUGEL - Pas in de loop van komend jaar wordt de knoop doorgehakt over de hoogte van de eigen bijdragen  in Son en Breugel. Op dit moment is er nog te weinig inzicht in de financiële consequenties van de veranderingen die de raad wil doorvoeren. 

De eigen bijdragen-discussie houdt velen in Son en Breugel bezig. De politiek vindt dat de eigen bijdragen voor wmo-voorzieningen (wet maatschappelijke ondersteuning) te hoog zijn en heeft het college gevraagd om die te verlagen en soms af te schaffen. Wethouder Robert Visser stribbelde in de commissie van 6 december tegen. Hij vond dat daar geen financiële ruimte voor was. Hij adviseerde om de discussie door te schuiven naar de kadernota 2017, het document dat voorsorteert op de begroting 2018. De raad vond dat een redelijke suggestie, zo bleek donderdag, omdat er nu te weinig zicht is op de financiële impact van het verlanglijstje van de raad. 

In de commissie van eerder deze maand richtten de fracties zich op drie punten. De raad wil een herinvoering van de vaste termijn (39 periodes van vier weken)  dat de eigen bijdrage wordt geheven, vindt dat de eigen bijdrage voor de deeltaxi dient te verdwijnen en dat de 80-plus-regeling voor de deeltaxi weer in ere wordt hersteld. Alleen dat laatste werd donderdagavond al meteen geaccepteerd, omdat die verandering niet of nauwelijks financiële consequenties heeft. 

Het college komt uiterlijk in mei met een notitie waarin alle financiële gevolgen op een rijtje staan. Op basis daarvan wordt de discussie straks weer opgepakt.

Best e.o.