Volledig scherm
Kerkplein in Son en Breugel. © René Manders/fotomeulenhof

Rapport: aanbesteding dorpshuis Son was haastwerk

SON EN BREUGEL - Onduidelijke afspraken, verwarrende regels en politiek gevoelige miscommunicatie in het college. De aanbesteding voor het bouwteam dat het Sonse dorpshuis ontwikkelt, is verre van vlekkeloos verlopen. "In de documenten is zichtbaar dat de aanbesteding onder grote tijdsdruk tot stand moest komen", is een van de conclusies die bureau Berenschot trekt in het onderzoek naar de aanbesteding.

Die constatering is saillant, omdat de fractie van Dorpsvisie al bijna een jaar felle kritiek uit op het tempo waarmee de plannen voor de bouw van een nieuwe mfa op het Kerkplein 'erdoorheen worden gedrukt'. Dat verwijt geldt met name wethouder Robert Visser en de huidige coalitiepartijen.

HEVO
De onduidelijkheden in de regels maken ook dat Berenschot niet hard oordeelt over de werkwijze van HEVO. Dat Bossche bedrijf werd vroegtijdig uitgesloten van de aanbesteding, omdat het een plan indiende voor de verbouwing van de kerk tot mfa. Daarmee voldeed HEVO niet aan de opdracht, die uitging van nieuwbouw op het Kerkplein. Later kwam er op basis van een burgerinitiatief toch weer discussie over het behoud van de kerk en werd door wethouder Visser een onderzoek gelast naar de mogelijkheden. Daarop besloot HEVO een deel van de presentatie via de partij Dorpsvisie naar buiten te brengen. Het bedrijf vermoedde dat de politiek niet op de hoogte was van het bestaan van het plan. Dat klopte. Visser heeft ook zijn mede-collegeleden niet op de hoogte gesteld van de inhoud van het HEVO-plan, bevestigt het rapport. En dat had wel gemoeten, vinden burgemeester Gaillard en toenmalig wethouder John Frenken.

Gedragscode
Ook Dorpsvisie en John Frenken worden in het rapport min of meer vrijgepleit, in ieder geval in formeel/juridische zin. Dorpsvisie is als partij (privaatrechtelijke vereniging) benaderd door HEVO en kreeg toestemming om de presentatie publiek te maken. Frenken zou informatie uit vertrouwelijk collegeberaad hebben gedeeld, waarna die info in de media terecht is gekomen. Maar ook hier stelt Berenschot: 'Er zijn geen feiten en omstandigheden vastgesteld waaruit blijkt dat de gedragscode voor integriteit is geschonden'.

Best e.o.