Volledig scherm
© MEULENHOF

Vleermuizen moeten voor november uit kerk Son

SON EN BREUGEL - De vleermuizen in de Sonse Sint Petrus' Bandenkerk moeten in oktober verkast zijn naar hun nieuwe winterverblijven in de Oude Toren. Daarna kan de kerk worden gesloopt, volgens een aangepaste planning in januari.

De circa vijftig gewone dwergvleermuizen die nu nog het hele jaar door in de Sint Petrus' Bandenkerk in Son 'wonen' moeten in oktober verkast zijn naar hun nieuwe winterverblijf in de Oude Toren naast de kerk op het Kerkplein. Aanvankelijk zou dan in het najaar de kerk worden gesloopt, maar dat wordt januari, omdat de Odaparochie de kerk zolang nog in gebruik wil houden. De gemeente en de Odaparochie hadden in verband met de voorgenomen sloop de provincie gevraagd om een ontheffing van de natuurbeschermingswet. De vleermuis is een beschermde diersoort, die je niet zomaar kunt wegjagen.

De provincie heeft dat verzoek afgewezen, omdat in de ontheffingsaanvraag (verwerkt in het Activiteitenplan BP MFA, dat ook moest worden opgesteld voor een goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan MFA, het nieuwe dorpshuis) zeer uitvoerig staat beschreven hoe en waar de vleermuizen elders worden ondergebracht. En als dat lukt, heb je geen ontheffing nodig, is de gedachte van de provincie.

De vraag is dus of die verhuizing van de vleermuizen gaat lukken en of de latere sloopdatum niet voor problemen gaat zorgen. Volgens wethouder Robert Visser niet: "De vleermuizen moeten in oktober een andere plek hebben gevonden om te overwinteren. Daarna kan het gebouw gesloopt worden. Dat hoeft niet per se in oktober, kan ook later."

In het door vleermuizenexperts opgezette Activiteitenplan staat echter dat gelijk met de nieuwe behuizing het huidige onderdak eind september ongeschikt moet worden gemaakt voor vleermuizen. Een bordje met 'onbewoonbaar verklaard' snappen die beestjes immers niet. En dat ongeschikt maken doe je middels 'het verstoren van het microklimaat door het creëren van tocht'. En die tocht maak je 'door het verwijderen van de hoeken van een gebouw, waardoor er in de spouw een flinke tocht ontstaat." Dan zitten de kerkgangers dus ook op de tocht. Of in de kou. Daarnaast kunnen nadat de vleermuizen zijn vertrokken 's nachts de invliegopeningen met sterke bouwlampen worden verlicht. Bovendien, zo zeggen de experts: 'het ongeschikt maken gebeurt minimaal drie dagen (met avondtemperaturen van minimaal tien graden) voorafgaand aan het moment waarop de sloop begint.' Genoeg beren, of vleermuizen dus, nog op de weg.