Zorgen om objectiviteit van debat over toekomst Son

SON EN BREUGEL - Wordt het debat met de inwoners van Son over de bestuurlijke toekomst wel neutraal en objectief als het college zo duidelijk een voorkeur heeft voor een fusie met Nuenen? CDA en Dorpsvisie, de twee oppositiepartijen in Son en Breugel, maken zich daar ernstige zorgen over. 

CDA had in de raadsvergadering van deze week een motie voorbereid. Die haalde het niet. Maar het doel is wellicht toch bereikt, want burgemeester Hans Gaillard en de wethouders krijgen nadrukkelijk de boodschap mee om in de komende maanden kritisch te zijn op de eigen rol. 

Inwoners
Woensdag komen inwoners bijeen in De Bongerd om te praten over de richting die Son en Breugel op moet. Een dag later is er een bijeenkomst in het Vestzaktheater. Onder het motto ‘Son en Breugel spreek je uit!’ debatteren inwoners over de vraag of het dorp zelfstandig kan blijven, of dat het beter is om te fuseren met Nuenen of Eindhoven.

Met name Hans Werner, fractievoorzitter van CDA, toonde zich ongerust over de objectiviteit van het proces. ,,Het college heeft bij de komende bijeenkomsten een rol als facilitator. Maar de inwoners mogen dit niet zien als een campagne voor een fusie met Nuenen. Het debat met open, neutraal en objectief zijn, waarbij de drie opties – zelfstandigheid, fusie met Nuenen en fusie met Eindhoven – gelijkwaardig worden behandeld.”

Zelfstandigheid
Werner had aanleiding om zich zorgen te maken, zo zei hij. Zo was er een fout geslopen in de gemeentelijke presentatie over de woonlasten in de drie gemeenten, waarbij Eindhoven er slecht vanaf kwam. ,,Is de wens hier de vader van de gedachte?”, vroeg Werner zich af. Het CDA is voor zelfstandigheid. ,,Maar ik merk dat dit scenario wat onderbelicht blijft. In voorlichting klinkt gemakkelijk een voorkeur door als dat je eigen overtuiging is.”

Zijn zorg richt zich ook op het vervolg. Mocht de raad straks voor zelfstandigheid kiezen: is het college dan bereid om dat besluit loyaal uit te voeren?

Eigen mening
Gaillard trachtte alle zorgen weg te nemen. Ja, het college voert ook een ander besluit dan fuseren met Nuenen ‘naar beste kunnen’ uit. ,,Zoals dat in het verleden ook gebeurd is met andere besluiten waarmee ik het niet eens was.” Ook gaat het college niet verder dan ‘een ondersteunende rol’ bij de bijeenkomsten. ,,Je kunt een college niet verbieden om een eigen mening te hebben. Het is ook goed dat ons standpunt duidelijk is. Maar dit proces is van de raad, niet van het college.”

Dorpsvisie pleitte er donderdag zelfs voor dat het college telkens ‘zelfstandigheid’ als vertrekpunt en uitgangspunt zou hanteren, omdat de bevolking daartoe in 2000 heeft besloten toen annexatie door Eindhoven dreigde. Dat ging de andere fracties veel te ver. Dat zou volgens een raadsmeerderheid indruisen tegen een open, neutrale houding richting de inwoners. 

Volledig scherm
© Thinkstock