Ook het meerdaagse Pleinfestival in Kaatsheuvel moet dit jaar in mei overslaan vanwege de coronacrisis.
Volledig scherm
Ook het meerdaagse Pleinfestival in Kaatsheuvel moet dit jaar in mei overslaan vanwege de coronacrisis. © Stichting Pleinfestival

Loon op Zand houdt enquête om beleid voor evenementen te toetsen

KAATSHEUVEL - Hoe gaat de gemeente Loon op Zand om met evenementen? Wat kan beter, wat moet anders? Wie krijgt wel subsidie en wie niet? 

Nog maar twee jaar geleden stelde de gemeenteraad de regels vast voor festivals, happenings en activiteiten. Dit jaar zou een evaluatie van het nieuwe beleid plaatsvinden. 

Tot 1 mei enquête online

Om te toetsen of het evenementenbeleid uit 2018 in de praktijk goed werkt en kritisch te kijken waar aanpassingen nodig zijn, heeft het college nu een enquête uitgeschreven. Zowel organisatoren van festiviteiten als inwoners kunnen tot 1 mei online de vragenlijst invullen. 

Evenementenloket gemeente

Voor wie iets wil organiseren, heeft de gemeente al een apart, digitaal Evenementenloket ingesteld. Daarop staat een uniform aanvraagformulier dat de hele procedure omvat. Zo wordt allerlei papieren rompslomp vermeden, evenals e-mails en telefoontjes met vragen en verzoeken om informatie.  

Bijdrage uit Stimuleringsfonds

Loon op Zand heeft jaarlijks 20.000 euro (was € 45.000,-) beschikbaar voor evenementen uit het speciale Stimuleringsfonds. Wie voldoet aan de voorwaarden kan een bijdrage van maximaal € 750,- krijgen. Daarnaast zijn er aanvullende criteria die nog wat extra subsidie opleveren en is er een zogenoemde ‘opstartstimulans’ van € 2.500,- voor nieuwe initiatieven. 

Commerciële partijen niet 

Vanwege het miljoenentekort op de gemeentebegroting 2020 moest het college al snijden in het budget.  Commerciële partijen en buurtgerichte activiteiten komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het Stimuleringsfonds. Dat geldt ook voor evenementen die binnen een inrichting worden gehouden. 

Voor subsidies aan niet-commerciële evenementen werd eenmalig € 6.000,- beschikbaar gesteld.

Unanieme motie raad

Wel nam de raad in februari een motie van het CDA met unanieme stemmen aan. Daarin werd besloten dat eerst de evaluatie van het evenementenbeleid ‘Loon op Zand bruist’ moest worden uitgevoerd. Wethouder Frank van Wel (VVD) stemde hiermee in. 

  1. Extra geld voor natuur in Hilvarenbeek, tegenstanders staken de strijd tegen bomenkap voor N395

    Extra geld voor natuur in Hilvaren­beek, tegenstan­ders staken de strijd tegen bomenkap voor N395

    HILVARENBEEK - Het verzet tegen de kap van 76 inlandse eiken om de provinciale weg N395 te kunnen reconstrueren is gestaakt. De provincie stelt 235.000 euro extra beschikbaar voor compensatie van de bomen die gekapt moeten worden. Het B-team, Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek (VNMH) en dorpscoöperatie Wij-wel trekken een rechtszaak in na deze en andere toezeggingen door de provincie.