Tilburgse raadsleden krijgen bij de beoogde locatie uitleg over de inpassing van bedrijventerrein Wijkevoort.
Volledig scherm
Tilburgse raadsleden krijgen bij de beoogde locatie uitleg over de inpassing van bedrijventerrein Wijkevoort. © Ben Ackermans/BD

Op bedrijventerrein Wijkevoort ontstaan op termijn 2800 banen, zegt onderzoeksbureau

TILBURG - Tilburg kan op termijn zo’n 2800 nieuwe banen tegemoet zien wanneer het bedrijventerrein Wijkevoort aan de westrand van de stad tot ontwikkeling brengt. Dat aantal wordt tegen het jaar 2040 bereikt.

Onderzoeks- en adviesbureau Ecorys heeft dat in opdracht van de gemeente berekend. Sectormanager Henk Bakker presenteerde het cijfer tijdens een bijeenkomst met experts waar de Tilburgse gemeenteraad ruim een halve dag voor had uitgetrokken.

'Ja’ of 'nee’ wordt geen makkie voor de gemeenteraad

Dat gebeurde op initiatief van de eenvrouwsfractie ONS Tilburg. De raad nadert langzaam het punt dat ze ja of nee moet zeggen tegen het ontwerp-bestemmingsplan dat de eerste 30 (van uiteindelijk 80) hectare uitgeefbare grond van Wijkevoort vastlegt. En dat wordt geen makkie. De voorstanders zijn op dit moment in de meerderheid, maar het vooruitzicht een open gebied op te offeren drukt zwaar. Evenals de weerstand in de directe omgeving en in Reeshof.

Spandoeken begroetten de raadsleden toen die maandagmiddag een bustoer maakten langs de noordgrens van het toekomstige bedrijvenpark: ‘Kijk eens om je heen. Waarom?’ ‘Stop verdozing’. ‘Afblijven van dit rust- en ruimtegebied’.

Campus-idee wordt stevig aangezet

Het aantal jobs dat Ecorys op Wijkevoort voorziet gaat uit van het profiel dat Tilburg aan het toekomstige bedrijventerrein wil meegeven: een locatie voor XXL-logistiek in een vorm die steeds meer overlapt met vernieuwende industrie. Een campus waar ruimte is voor experiment en opleiding en waar samenwerking binnen clusters van bedrijven die elkaar stimuleren een voorwaarde is.

,,Mensen uit alle opleidingsniveaus zullen nodig zijn”, hield Bakker de politici voor. Die zijn erop gespitst dat Wijkevoort structureel van toegevoegde waarde zal zijn voor de Midden-Brabantse arbeidsmarkt. Het wordt ook een van de vele vestigingseisen die Tilburg aan geïnteresseerde bedrijven zegt te stellen.

Lager opgeleiden blijven nodig, maar aandeel kalft geleidelijk af

Ecorys ziet de eerste vijf jaar 800 tot 1100 banen ontstaan, waarin het aantal lager opgeleiden relatief nog hoog zal zijn. Naarmate Wijkevoort zich ontwikkelt, verwacht het bureau, kalft hun aandeel af. Maar ze blijven nodig.

In een werkgelegenheidsgroei van jaarlijks 200 tot 300 banen wint de vraag naar mensen die zijn opgeleid op midden- en hoger niveau daarna steeds steeds meer veld. Het aanbod zal echter achterblijven. ,,We moeten nu al beginnen de mensen die straks nodig zijn in nieuwe beroepen op te leiden, en daar alle kanalen voor aanboren”, aldus Bakker.

Directeur Wim Eringfeld van de STEC Groep (specialist in ruimtelijke ontwikkeling) noemt de beschikbaarheid van het juiste type personeel heel belangrijk. ,,Dat is voor logistieke dienstverleners echt de drijvende beslissing geworden bij de keuze voor een locatie.”

Bedrijven krijgen nog veel meer eisen opgelegd

Het inbedden van maximaal 24 meter hoge ‘dozen’ in een geheel waarin natuurwaarden, waterbeheer en duurzaamheid ook tot hun recht komen is een andere ambitie voor Wijkevoort waar Tilburg nog volop op puzzelt. Ook daar dienen bedrijven aan mee te werken.

Advies over de plannen van expert Merten Nefs (Deltametropool), door raadslid Linda Oerlemans van ONS Tilburg uitgedaagd: ,,Maak de eisen keihard, en maak de ambities ook waar. En dan: gaan ermee. Maar niet voor minder.”