Volledig scherm
© ANP XTRA

PvdA, LST en SP willen dat college regeling minima terugdraait, ‘Meer dan de helft houdt hoofd niet boven water’

TILBURG - PvdA, LST en SP willen dat wethouder Esmah Lahlah de versobering van regelingen voor minima terugdraait, nu uit een eerste evaluatie blijkt dat meer dan de helft van de minimagezinnen niet meer kan rondkomen. Volgens het college is het echter te vroeg om conclusies te trekken.

Eind 2019 stemde een verdeelde raad in met de nieuwe aanpak van wethouder Lahlah om armoede te bestrijden. De inkomensgrens voor de Meedoenregeling en de Collectieve Ziektenkostenverzekering voor Minima (CZM) gaat per 2021 omlaag van 130 naar 120 procent van het sociaal minimum. De bijdrage aan die CZM daalt met 120 euro per jaar, de individuele inkomenstoeslag met 100 euro.

Achterliggende gedachte van het beleid van Lahlah is dat de regelingen er niet meer moeten zijn om gevolgen van armoede op te lossen, maar om minima te helpen financieel op eigen benen te staan. Dat betekent vooral maatwerk dus, maar lang niet alle fracties waren er gerust op. Een motie van PvdA waarin het college werd opgeroepen de effecten van de nieuwe aanpak te onderzoeken, werd unaniem aangenomen.

Druppel op gloeiende plaat

Uit dat onderzoek, waarvoor 58 minimagezinnen- en alleenstaanden zijn geënquêteerd, blijkt nu dat bijna 60 procent van de deelnemers verwacht het hoofd niet boven water te kunnen houden zonder de regelingen. Lahlah liet aan de raad weten dat het aantal gesproken inwoners onvoldoende beeld geeft om harde conclusies te kunnen trekken, maar fracties PvdA, LST en SP willen niet wachten op meer onderzoek.

Fractievoorzitter Yusuf Celik (PvdA): ,,Uit de enquête blijkt dat die gezinnen het misschien wel redden als ze extra ondersteuning krijgen, maar de capaciteit bij de gemeente is volstrekt ontoereikbaar om die ondersteuning te kunnen bieden. Het zou slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn.”

De drie fracties roepen Lahlah dan ook op de versobering van de regelingen terug te draaien. Celik: ,,De gemeenteraad helder is geweest dat we niemand door het ijs laten zakken. Het voornemen om nader onderzoek te doen in strijd is met deze wens.” De drie fracties hebben aangekondigd met een motie te zullen komen.

Onder wethouder Esmah Lahlah ging het traditionele armoedebeleid flink op de schop.
Volledig scherm
Onder wethouder Esmah Lahlah ging het traditionele armoedebeleid flink op de schop. © Beeld Werkt