Volledig scherm
Bloemen van burgemeester Weterings voor scheiden griffier Gerard Vrenken. © Ton van Rooij

Tilburgse raadsgriffier Vrenken zwaait af: man op wie je kan bouwen

TILBURG - Raadsgriffier Gerard  Vrenken heeft maandag na 47 jaar bij de gemeente afscheid genomen tijdens de raadsvergadering. Hij wordt opgevolgd door Noor Kanters.   

,,Een vraagbaak en steun en toeverlaat voor alle raadsleden", zo karakteriseerde burgemeester Theo Weterings de scheidende griffier. ,,Je hebt enorm veel kennis van wetten en reglementen, maar ook van de bedoeling daarvan. Iemand op wie je kan bouwen.”

Vrenken (64) vervulde de functie van raadsgriffier sinds de invoering van het zogeheten duale stelsel in 2002. Toen werden de agenda en verantwoordelijkheden van het college van B en W en de raad gescheiden. Hij is een van de drie griffiers in grote gemeenten die al die tijd die functie bekleedden.  

Vanuit de schoolbanken bij de gemeente

Vrenken trad op 1 augustus 1972 rechtstreeks vanuit de schoolbanken in dienst van de gemeente. Burgemeester Becht zwaaide toen de scepter. Vrenken maakte vervolgens nog zes door de kroon benoemde burgemeesters mee. Hij begeleidde de raad ook tijdens woelige perioden zoals de bestuurscrisis rond de Midi-affaire en recent in de chroom-6 affaire. 

Volledig scherm
Een telraam voor opvolgster Noor Kanters. © Ton van Rooij

Ten afscheid gaf Vrenken de bestuurders en volksvertegenwoordigers enkele wenken mee. Zo adviseerde hij gepensioneerde medewerkers - ‘ambassadeurs van de stad’- betrokken te houden, met bij voorbeeld een informatie-bulletin en terugkomdagen. Zijn opvolgster, Noor Kanters, overhandigde hij een telraam dat hij eerder zelf cadeau had gekregen. Dat was een knipoog naar een minder sterke kant: bij stemmingen in de raad zat Vrenken er aanvankelijk soms wel eens naast.  

Vertrek Van den Hoven

Het afscheid van Vrenken valt samen met dat van CDA-raadslid Marcel van den Hoven, raadsnestor en tevens vice-voorzitter van de gemeenteraad. Van den Hoven begon als raadslid in 2002, toen Vrenken als griffier werd benoemd. Van de Hoven wordt opgevolgd door Anne Zouridis-Veldhoven.

Dinsdag in het Brabants Dagblad een afscheidsinterview met Gerard Vrenken.

Volledig scherm
Anne Zouridis na de installatie als raadslid door burgemeester Weterings. © Ton van Rooij
  1. Happy times en drugs, het valt niet altijd samen
    PREMIUM
    COLUMN PLAATS DELICT

    Happy times en drugs, het valt niet altijd samen

    Het Trimbos-Instituut publiceerde maandag een onderzoek dat buitengewoon slecht nieuws bevatte voor iedereen die pleit voor het legaliseren van xtc en andere partydrugs. Steeds meer Nederlanders belanden na drugsgebruik in het ziekenhuis, zo luidde de belangrijkste conclusie van de Monitor Drugsincidenten. In het rapport is exact te lezen hoe het komt dat een groeiend aantal drugsgebruikers op de afdeling Spoedeisende Hulp terecht komt. De xtc-pillen worden sterker, het tripmiddel ketamine (dat ook gebruikt wordt voor het verdoven van paarden) is bezig aan een opmars en het gebruik van ghb is niet te stuiten.