De atletiekbaan van Attila: straks het StappegoorPark?
Volledig scherm
De atletiekbaan van Attila: straks het StappegoorPark? © Joris Buijs/PVE

Vertrek Attila en realisering StappegoorPark gaat gemeente Tilburg maximaal 7,7 miljoen kosten

TILBURG - Verplaatsen van de atletiekaccommodatie van Attila en realisering van het StappegoorPark op die plek gaat de gemeente maximaal 7,7 miljoen euro kosten. B en W willen nu met Attila aansturen op ‘een haalbaar plan’.  

Op verzoek van de gemeenteraad is een eerste financiële verkenning verricht. Attila heeft al langer de wens te verhuizen naar een andere locatie. Dat heeft ook de voorkeur van de gemeente die op de huidige plek van de atletiekvereniging liever een openbaar park realiseert: een groen hart voor het oplevende woon-, sport- en recreatiegebied.

Voor de uitplaatsing van Attila en realisering van het StappegoorPark zijn drie scenario's opgesteld. De kosten lopen uiteen van 5,4 miljoen euro (een plan met ook een flink aantal woningen aan het park) en 7,7 miljoen euro. Maar die eerste verkenning wijst ook uit dat de  goedkoopste variant uiteindelijk zelfs tot een kostenpost voor de gemeente van slechts 8,5 ton kan worden teruggebracht. 

Structureel hogere lasten

De atletiekvereniging koerst momenteel op een locatie in de omgeving van Stadsbos013. Verplaatsing zou ook leiden tot structureel hogere lasten voor met name het Sportbedrijf tot maximaal 129.000 euro. Maar ook dit kan voor de gemeente nog goedkoper. De studie wordt voortgezet. 

Het vorige college voelde niets voor verplaatsing van Attila, maar de huidige gemeenteraad drong daar toch op aan. Burgemeester en Wethouders hebben nu - in overleg met allerlei partijen in Stappegoor - in een koersdocument de lijn uitgezet voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied.