Volledig scherm
Een impressie van de nieuw te bouwen kiosk in Valkenswaard. Het ontwerp is van Milan Geurts. © Margry Arts Architecten

Nieuwe Valkenswaardse kiosk komt eerst op tijdelijke plek

VALKENSWAARD - De nieuwe muziekkiosk in Valkenswaard wordt in juni volgend jaar in gebruik genomen. Het gebouw komt voor een paar jaar op een andere plaats.

Dat heeft te maken met de werkzaamheden rond de vele aanpassingen in het centrum. De inschatting van Mathieu Groenewoud, voorzitter van Stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard (BIMKV), is dat het nog wel drie jaar kan duren voordat het bouwwerk zijn definitieve plek voor De Kunstkeuken inneemt.

Er moet immers nog gestart worden met de herinrichting van het centrum. Deze grote opknapbeurt hangt samen met de aanleg van de Lage Heideweg/Westparallel N69. De definitieve standplaats voor de nieuwe kiosk wordt volgens Groenewoud het sluitstuk van die bouwactiviteiten.

Zoektocht

Een zorgvuldige zoektocht naar die tijdelijke plek op de Markt is in volle gang. Tal van partijen worden daarin gekend. ,,Wij willen absoluut geen hindernissen opwerpen voor andere activiteiten zoals weekmarkt of de bestaande evenementen.”

Het streven is om volgende zomer vanaf die tijdelijke plaats de eerste activiteiten te ontplooien. De latere verplaatsing van het gebouw is opgenomen in het al eerder voorziene bouwbudget. Volgens voorzitter Groenewoud ongeveer 2,5 ton. 60 procent van die gelden komt naar verwachting uit de provinciale subsidiepot. Het resterende bedrag verwacht de Stichting BIMKV binnen te halen via sponsoring. Het bedrijfsleven heeft in totaal al 80.000 euro toegezegd. Het restant hoopt de organisatie te verkrijgen via crowdfunding en een collecte.

Ontmoetingsplek

De laatste maanden zijn in het centrum enkele keren festiviteiten geweest vanaf een verplaatsbare kiosk. Voor Groenewoud een extra steun in de rug voor de realisatie van een definitieve muziektent. ,,De behoefte is duidelijk”, verklaart hij. Hij wijst daarbij op het bredere karakter van de nieuwe voorziening. Dat gebouw moet een permanente ontmoetingsplek worden, het komt beschikbaar voor alle plaatselijke organisaties en de stichting gaat actief optredens verzorgen. ,,Er staan al ruim twintig organisaties in de rij. In juni 2020 willen we met de eerste presentaties starten.”