WAALRE - Al jaren staat er een lange file bij het stoplicht bij de kruising tussen willibrorduslaan/wollenbergstraat. De gemeente wil daar wat aan doen.
Volledig scherm
WAALRE - Al jaren staat er een lange file bij het stoplicht bij de kruising tussen willibrorduslaan/wollenbergstraat. De gemeente wil daar wat aan doen. © Jean Pierre Reijnen

Raad verdeeld: geen besluit over maatregelen sluipverkeer Waalre

WAALRE - De Waalrese oppositie wil dat de beoogde oplossingen voor het sluipverkeer in de woonstraten van het Waalre-dorp worden uitgesteld. Volgens de oppositiepartijen hebben de huidige maatregelen te weinig oog voor de veiligheid in de woonstraten. Het voornemen om een nieuw stoplicht te plaatsen bij friettent het Houten Kietje wordt wel door de oppositie gesteund.

Nog steeds is niet duidelijk of de fietssluizen, eenrichtingswegen en het nieuwe stoplicht zullen worden geplaatst in Waalre-dorp. Een stemming in de gemeenteraad eindigde in een gelijkspel: 8-8. Het raadslid Erwin Rutten van Aalst-Waalre Belang was niet aanwezig bij de stemming, waardoor hij de coalitie niet aan een meerderheid kon helpen.

In een verhit debat, voor een goedgevulde publieke tribune, bracht wethouder Alexander van Holstein een maatregelenpakket in stemming, die het sluipverkeer in Waalre moeten tegengaan.

De fractie van ZW14 riep de wethouder op om alle beoogde oplossingen op te schorten. Volgens die partij wordt bij de maatregelen te weinig rekening gehouden met de veiligheid in de woonstraten, waar 30 kilometer per uur gereden mag worden. Volgens raadslid Bert Links houden veel auto’s zich niet aan de snelheidslimiet. ,,De veiligheid in de woonstraten staat onder druk.’’ Hij wil dat in een nieuw plan de inwoners beter worden betrokken bij de oplossingen in hun straten. ZW14 werd gesteund door de voltallige oppositie.

Wethouder Van Holstein benadrukte dat inwoners diverse malen zijn ingelicht over beoogde oplossingen, onder meer via inloopbijeenkomst. Hij zegt dat de beoogde oplossingen er ten eerste voor zullen zorgen dat er minder sluipverkeer door de woonwijk gaat, maar als gevolg daarvan zal de veiligheid in de woonstraten verbeteren. ,,Het aantal auto’s zal drastisch afnemen, van zo’n 1200 auto’s tot enkele honderden voertuigen. De gejaagde forens ben je kwijt; dat zorgt voor een enorme verlichting. Bovendien worden er fietssluizen en fietsstraten ingericht die zorgen voor meer veiligheid.‘’ 

Het doorgaande verkeer tussen Veldhoven en Valkenswaard moet door een nieuw stoplicht meer groen krijgen in de spits. Onder meer GroenLinks wil dat de gemeente eerst afwacht wat voor effecten die maatregel heeft, voordat de woonstraten worden aangepakt. ,,Je merkt nu dat als de stoplichten het niet doen, dat auto’s veel beter kunnen doorrijden‘’, aldus José Verouden van GroenLinks.

Van Holstein beloofde dat als maatregelen worden doorgevoerd alle adressen in Waalre-dorp goed bereikbaar zullen blijven. De wethouder wees erop dat plannen tegen het sluipverkeer vooruitlopen op de ontwikkeling van een nieuwe doorgaande weg door Waalre dorp, aanpassingen aan de Eindhovenseweg en de nieuwe Westparallel.