De gemeenteraad van Valkenswaard gaat vanwege het coronavirus 'schriftelijk' vergaderen (archieffoto).
Volledig scherm
De gemeenteraad van Valkenswaard gaat vanwege het coronavirus 'schriftelijk' vergaderen (archieffoto). © Kees Martens/DCI Media

Valkenswaardse politiek improviseert en ‘vergadert’ schriftelijk

VALKENSWAARD - Het coronovirus zet de Valkenswaardse politiek aan tot improviseren. In plaats van een fysieke bijeenkomst in het gemeentehuis, wordt de eerstvolgende commissievergadering op donderdag 2 april schriftelijk afgedaan. 

Fracties kunnen schriftelijk vragen en opmerkingen indienen over de voorstellen die op de agenda staan. Het gemeentebestuur zal daar schriftelijk op reageren. Via de website van de gemeente wordt alle uitgewisselde informatie openbaar gemaakt, zodat ook inwoners de ‘beraadslagingen’ kunnen volgen.  

De commissievergadering wordt in Valkenswaard doorgaans twee weken voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering gehouden. De politieke fracties kunnen tijdens die vergadering nog (technische) vragen stellen en opmerkingen maken over de voorstellen die veertien dagen later tijdens de gemeenteraadsvergadering voorliggen ter besluitvorming. Ook hebben inwoners tijdens een commissievergadering mogelijkheid tot inspreken over de onderwerpen op de agenda.   

Live te volgen

In het kader van de landelijke coronamaatregelen werd eerder al besloten om fysieke raads- en commissievergaderingen niet meer door te laten gaan, tenzij ze strikt noodzakelijk zijn. Die maatregel geldt in principe in heel Nederland tot en met 6 april. De gemeente Valkenswaard gaat er vooralsnog van uit dat de gemeenteraadsvergadering op donderdag 16 april wel weer op de normale manier doorgang kan vinden.  

Gewoonlijk worden de vergaderingen in openbaarheid in het gemeentehuis gehouden en zijn burgers welkom op de publieke tribune. De vergaderingen zijn dan ook live vanuit de huiskamer te volgen via de website van de gemeente Valkenswaard.