Volledig scherm
Het gemeentehuis van Waalre. © Jean Pierre Reijnen

Waalre heeft vooralsnog geen geld voor extraatjes

WAALRE - Net als veel andere gemeenten kampt Waalre met een tekort op de jeugdzorg. Het tekort komt uit op een bedrag van 800.000 euro. Om die kosten te dekken hoeft de gemeente echter nauwelijks een beroep te doen op de reservepot. Het bedrag kan voor 90 procent worden betaald uit het positieve saldo van de gemeentebegroting.

Waalre hoeft niet te bezuinigen, maar vooralsnog is er ook geen financiële ruimte om extra dingen te doen. Het sluipverkeer kan bijvoorbeeld worden aangepakt, maar veel andere aanvullende wensen kan Waalre op dit moment niet vervullen.

Wethouder Lianne Smit (Sociaal Domein) noemt het tekort op de jeugdzorg ‘zorgwekkend’, want het gaat ten koste van andere ambities van de gemeente. Het bedrag van bijna een miljoen geeft wel een enigszins vertekend beeld omdat de gemeente nog oude rekeningen uit 2017 moest betalen. Smit geeft aan dat structurele oplossingen het tekort in de toekomst moet verkleinen.

Nu is al voor drie jaar een hogere bijdrage toegezegd door het rijk, Waalre verwacht ook daarna structureel geld van het rijk te zullen ontvangen. Bovendien ziet wethouder Smit heil in preventie; op die manier wordt voorkomen dat mensen in de professionele zorg belanden, wat veel geld kost. Bovendien verwacht ze daling van kosten te kunnen behalen uit de samenwerking met de inkoopregio van Helmond en De Peel. ,,We willen ook betere verwijzingen zodat jongeren in één keer de goede behandeling kunnen krijgen.’’

Verlanglijstje

Plannen als het wegenonderhoud en het weren van sluipverkeer waren eerder al in de begroting opgenomen. Voor andere zaken is nog niet bekend of daar geld beschikbaar voor is. Het college heeft wel een paar wensen op het verlanglijstje staan. Het college van B en W wil graag dat iemand in de wijken rondloopt met een speciaal oog voor verwarde personen, een zogenaamde wijk ggd-er. Er zijn ook plannen voor buurtbemiddeling, voor als in een wijk ruzie ontstaat. Het gemeentebestuur zou ook graag 50.000 euro willen besteden aan kunst en cultuur. ,,Eventueel zou de ondersteuning van het Muziekgebouw hier een onderdeel van kunnen zijn mocht de raad hier voor kiezen’’, aldus wethouder Loek Kruip van Financiën.

Het college laat aan de raad welke plannen prioriteit hebben. Het heeft zelf wel een voorkeur. De gemeenteraad vergaderde gisteren over deze plannen uit de kadernota. De PvdA riep bijvoorbeeld op tot meer aandacht voor betaalbare woningen. Wethouder Arno Uijlenhoet zei dat het onderwerp de aandacht heeft. De VVD vreesde dat sommige noodzakelijke investeringen mogelijk niet gedaan kunnen worden. De gemeenteraad vergadert op 2 juli verder.