Volledig scherm
Waalre wil de komende jaren inzetten op 'groen’ en betaalbare huizen. © foto meulenhof/Bert Jansen

Waalre in 2030: veel groen en woningen voor iedereen

WAALRE - Hoe ziet Waalre er in 2030 uit? Als het aan de gemeente kan iedereen een woning kopen, er is veel groen en door de straten wordt minder hard gereden. De gemeente heeft een visie op wonen opgesteld met alle wensen voor de komende jaren. Bij het opstellen van het document is geluisterd naar de verlangens van de inwoners.

De ondervraagde Waalrenaren vinden het aanbod van betaalbare woningen een van de belangrijkste thema's. Starters, mensen met middeninkomens en ouderen moeten een woning kunnen kopen.  Nu is Waalre een relatief dure gemeente; de grondprijs is bijvoorbeeld hoog. ,,Dure woningen hebben we al genoeg’’, erkent wethouder Arno Uijlenhoet. 

Waalres uitdaging zal de komende jaren zijn om het aanbod aan woningen te vergroten, zodat alle inkomensgroepen een huis kunnen kopen of huren. De gemeente zal gesprekken aangaan met woningcorporaties. Maar Uijlenhoet denkt ook aan nieuwe woonvormen, waar bestaande huizen worden opgedeeld in meerdere appartementen. ,,Ik denk dat het over 10 jaar zo kan zijn dat in één huis studenten in de bovenste verdieping wonen, en een ouder echtpaar beneden.’’

Al jarenlang scoort Waalre goed als het gaat om de kwaliteit van wonen, bijvoorbeeld in de bekende lijst van tijdschrift Elsevier. Dat komt onder meer door het vele groen, waar de gemeente in wil blijven investeren. Waalre staat ook bekend als een exclusieve gemeente. Uilenhoet zegt dat ‘exclusief’ niet gelijk moet staan aan ‘duur’. ,,We moeten zorgen voor een fijne leefomgeving, het gaat om de kwaliteit van wonen.‘’ 

Pijnpunt voor het Waalre van nu, is voor inwoners het vele verkeer door de woonstraten. De gemeente is al begonnen met maatregelen te treffen om het sluipverkeer te weren. ,,Daar gaan we de komende jaren mee door. We pakken bijvoorbeeld de doorgaande in zowel Aalst als Waalre-dorp aan.‘’ Veiligheid, openbaar vervoer, meer ontmoetingspunten en goede fietsroutes vinden Waalrenaren ook belangrijke onderwerpen. 

Waar Waalrenaren weinig over nadenken is het duurzaamheid; dat thema kwam tijdens de sessies  nauwelijks naar voren. Het college wil daar de komende jaren juist zwaar op inzetten. ,,Als we ze vragen naar hun toekomstvisie denken mensen niet vaak zonnepanelen of duurzaamheid. Daar is voor ons een wereld te winnen.’’

Als de gemeenteraad de woonvisie heeft goedgekeurd, is het aan het college om te bepalen hoe alle plannen worden uitgevoerd.