Volledig scherm
© Thinkstock

Onderzoek: Voormalige vuilstort in Valkenswaard hoeft niet gesaneerd te worden

VALKENSWAARD - De voormalige vuilstort aan de Victoriedijk in Valkenswaard hoeft niet gesaneerd te worden, heeft recent onderzoek in opdracht van de gemeente uitgewezen. Wel zou de sterk verontreinigde en te dunne afdeklaag, die over de oude vuilstort is aangebracht, in de toekomst moeten worden aangepakt.

Aan volledige sanering hangt overigens een bijzonder hoog prijskaartje; zo'n opschoning kost naar schatting 66 miljoen euro.

Geen risico's
Bureau Tauw heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de oude vuilstort. Uit die studie komt naar voren dat momenteel geen sprake is van risico's. Wel plaatst de studie kanttekeningen bij de 'te dunne en sterk verontreinigde afdeklaag'. Daarvoor is op termijn een oplossing gewenst, staat in het rapport. Het bureau adviseert om de effecten die de stort op het grondwater heeft in een groter gebied rondom de stortplaats te monitoren.

Grondwater
Een tweede studie van adviesbureau Tritium, naar de kwaliteit van het grondwater rond de oude vuilstort, heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. Bovenstrooms is, net als bij het laatste onderzoek in 1997, nog steeds sprake van 'sterke verontreiniging van het grondwater'. Een directe link met de vuilstort is niet aangetoond. Benedenstrooms is, in vergelijking tot het onderzoek van eind jaren '90, een verbetering van de grondwaterkwaliteit geconstateerd.

De raadsfractie van Helder en Gedreven drong afgelopen juli aan op onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de voormalige stortplaats.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement