Volledig scherm
Het Eurocircuit in Valkenswaard is onderwerp van een verbeten juridische strijd. © Ronald Otter

Rechter: twijfel bij commercieel gebruik Eurocircuit Valkenswaard

Nieuwe episode in Eurocircuit-dossier. Ook rechter vraagt zich af: mogen die anti-slipcursussen daar wel? 

Valkenswaard - In de juridische strijd om het Eurocircuit in Valkenswaard liggen deze keer de anti-slipcursussen en rijvaardigheidstrainingen onder vuur. Omwonenden zijn er van overtuigd dat die daar niet gehouden mogen worden. Ook de voorzieningenrechter in Den Bosch plaatst vraagtekens bij de legaliteit van dit soort commercieel gebruik. Van het spoedeisend belang is ze echter niet overtuigd. 

Op het motorsport- en rallycrossterrein worden al jaren anti-slipcursussen en rijvaardigheidstrainingen gegeven. Omwonenden hebben de gemeente tevergeefs gevraagd om hier handhavend tegen op te treden. Ze zijn van mening dat de activiteiten niet vergund zijn en dus niet mogen plaatsvinden op het terrein. Het zorgt volgens hen voortdurend voor geluidsoverlast en voor stankoverlast. Ook zou het geluidsniveau van die piepende en slippende banden anders zijn dan bijvoorbeeld bij rallycrosswedstrijden. 

In een spoedprocedure is alsnog getracht handhaving af te dwingen bij de voorzieningenrechter. Dat verzoek is deze week afgewezen; de urgentie tot direct optreden ontbreekt. 

Succesje 

Toch boekten de omwonenden een succesje. In de uitspraak staat een opvallende opmerking over de commerciële activiteiten. De rechter heeft 'gerede twijfel' of die niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. Die vergunningen hebben waarschijnlijk alleen betrekking op auto(rally)sport en de motorsport, meent de rechter. En die cursussen en trainingen hebben niets met het beoefenen van sport te maken. Bovendien: mochten de commerciële activiteiten toch níet in strijd zijn met de vergunningen, dan zou onderzocht moeten worden of dat geslip en gepiep inderdaad minder geluidsoverlast met zich meebrengt dan crossactiviteiten. De gemeente moet dit in een nieuw besluit over de kwestie beter beargumenteren.  

Dat het Eurocircuit-dossier een kwestie wordt van de lange adem, mag duidelijk zijn. Omwonenden en de belangengroep Groen en Heem zijn er van overtuigd dat op het circuit de regels met voeten worden getreden. Op dit moment lopen er meerdere bestuursrechtelijk rechtszaken tegen de gemeente Valkenswaard. Daarvan worden er ongetwijfeld een aantal uitgevochten tot aan de hoogste rechter. Lambert de Brouwer, die de omwonenden bijstaat, laat daar geen misverstand over bestaan. ,,We gaan door tot aan de Raad van State."

Quote

Volgens mij proberen ze dingen die er al jaren illegaal plaatsvin­den nu legaal te maken."

Lambert de Brouwer

De raadsman heeft zijn twijfels bij het nieuwe bestemmingsplan voor het Eurocircuit waar de gemeente momenteel aan werkt. Daarbij wordt officieel ingezet op een 'conserveren', oftewel: behouden wat er nu is. De Brouwer vreest dat in het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheden juist ruimer worden. ,,Het is twijfelachtig. Volgens mij proberen ze dingen die er al jaren illegaal plaatsvinden nu legaal te maken." Het voorontwerpbestemmingsplan voor het Eurocircuit ligt nog tot en met 14 maart ter inzage en is open voor inspraak. 

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement