Volledig scherm

Tientallen wilde zwijnen in Leenderbos

VALKENSWAARD - "Een echte probleempopulatie', noemt adjunct-secretaris Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Noord- Brabant de tientallen wilde zwijnen die vanuit Belgisch Limburg zijn uitgezworven over het Leenderbos en omgeving, grofweg tussen Valkenswaard, Leende en de grens met België.Wildbeheereenheden hebbben sinds juni negentien beesten afgeschoten, maar er lopen er nog zeker dertig rond. Jagers troffen een half jaar geleden zelfs een wild zwijn aan op korte afstand van A67, iets boven Waalre.


Het leefgebied van wilde zwijnen is in Nederland op papier beperkt tot de Veluwe en natuurpark De Meinweg bij Roermond. De Faunabeheereenheid, ingesteld door de provincie, ziet onder meer toe op het handhaven van de nulstand buiten die gebieden. In de praktijk gebeurt dat door jachthouders die, via hun eigen organisaties, deel uitmaken van de Faunabeheereenheid.


Voornaamste reden om het wilde zwijn in toom te houden is het voorkomen van veterinaire ziektes, zoals varkenspest. Overstekende zwijnen kunnen ook een gevaar vormen voor automobilisten. Bovendien woelen en wroeten ze op zoek naar voedsel akkers om, en brengen ze schade toe aan gewassen. Agrarische schade kan worden geclaimd bij het landelijk Faunafonds. Uit de omgeving Valkenswaard zijn er nog geen meldingen bekend.


In februari vorig jaar jaar zag de Faunabeheereenheid zich voor de eerste maal geconfronteerd met wat ze gemakshalve betiteld als 'de Belgische varkens' die in de buurt van Hamont-Achel de grens waren overgekomen. Aanvankelijk werd nog uitgegaan van een kleine groep van negen, gaandeweg bleek dat het er dertig tot zevendertig moeten zijn geweest. "We dachten dat het een klein, incidenteel probleem was", zegt Koffeman. "Het is onderschat."


Over de herkomst bestaat onduidelijkheid. De Faunabeheereenheid zegt dat de beesten zijn losgelaten uit een fokkerij bij Neerpelt die het door de gekelderde vleesprijzen niet kon bolwerken, en baseert zich daarbij op contacten met de Valkenswaardse politie. Maar noch de regiopolitie, noch de politie van Neerpelt kan dat bevestigen. Wel meldt de politie van Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt de aanwezigheid van zwijnen in de streek en de bijbehorende overlast in 2007 en 2008. Die zwijnen zouden volgens de Vlaamse politie afkomstig zijn geweest uit de Ardennen, of doelbewust zijn uitgezet voor de jacht.


Of het aantal wilde zwijnen kan worden beteugeld en of en hoe ver ze hun leefgebied zullen uitbreiden, is ook voor de Faunabeheereenheid voorlopig onduidelijk. Zwijnen mijden weliswaar de bebouwde omgeving, maar snelwegen zijn voor de beesten geen onoverkomelijke barrières. In het meest ongunstige scenario trekken de dieren oostelijk rond Eindhoven en belanden ze in Het Groene Woud: het gebied tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch met bossen, heide, zandverstuivingen, graslanden en akkers.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement