1. Mening | Stikstof wordt niet gemeten, maar berekend volgens RIVM-model. Verbijsterend!
  Lezersbrieven

  Mening | Stikstof wordt niet gemeten, maar berekend volgens RI­VM-mo­del. Verbijste­rend!

  Ik zat deze week in de auto en zette de radio aan. Ik was precies op tijd om de vraag te horen: ‘Hoe wordt de stikstof eigenlijk gemeten, in of op de grond of in de lucht?’ Degene die de vraag beantwoordde was duidelijk goed ingevoerd en kwam met het volgende – in mijn ogen onwaarschijnlijke – verhaal: ‘Die wordt niet gemeten, maar berekend volgens een model van het RIVM. Een heel uitgebreid model dat met allerlei zaken rekening houdt’. Ik had bijna een aanrijding..... Dus zelfs voor zo’n probleem als stikstof en de onwaarschijnlijk ingrijpende maatregelen die er voor de landbouw, bouwbranche, eigenlijk voor alle in Nederland levende burgers aan verbonden zijn, valt de beoordeling terug op een rekenmodel. Dus het komt erop neer dat men in Den Haag niet eens echte gegevens heeft, maar de uitkomsten van een rekenmodel. Grappig dat ze zelfs nog tot enig verschil in de uitkomsten komen op zo’n postzegel dat Nederland in dit kader eigenlijk is. Maar helaas ook: ‘Is er nog wel iets vertrouwenswaardig wat uit de kraam van onze regering komt?’ Dan valt het nog erg mee dat de BBB maar 17 Eerste Kamerzetels zal gaan bezetten. Ik leerde vroeger op school ‘meten is weten’, maar met alle andere knoeiboel in regeringskringen wordt ook het stikstofprobleem opgeroepen en afgedaan met een rekenmodel.
  's-Hertogenbosch
 2. Mening | De Amerikaanse wapenindustrie gaat weer gouden tijden tegemoet

  Mening | De Amerikaan­se wapenindu­strie gaat weer gouden tijden tegemoet

  De Amerikaanse wapenmiljardairs zitten weer op de eerste rij. Poetin is hun grote idool, door zijn oorlog in Oekraïne en de opgeklopte haat in het Westen gaat de Amerikaanse wapenindustrie weer gouden tijden tegemoet. Onder druk van de VS is de voorraad wapens zo ongeveer uitgeput; kassa. Onder leiding van Nederland en Engeland heeft de gratis wapenexport naar ‘bondgenoot’ Oekraïne een gigantische vlucht genomen. Terwijl in Nederland 1 miljoen inwoners onder de armoedegrens leven, gaat het kabinet Rutte 4 nog eens 2 miljard euro aan bondgenoot Oekraïne schenken. Sinds wanneer is dat corrupte land een bondgenoot van Nederland? Oekraïne is hooguit een bondgenoot van de rijke Nederlanders die miljarden in Oekraïne geïnvesteerd hebben. Als Nederland zo humaan wil zijn, waarom schiet het Afrika onder de Sahara niet te hulp? Daar worden dagelijks honderden burgers vermoord!
  's-Hertogenbosch
 3. Mening | Klimaatbeleid is geen keus. Klimaatbeleid is noodzaak!
  Lezersbrieven

  Mening | Klimaatbe­leid is geen keus. Klimaatbe­leid is noodzaak!

  Op het moment dat ik dit schrijf is er op Eindhoven Airport een actie van Extinction Rebellion (XR). Door omstandigheden ben ik er helaas niet bij. Als we onze aarde willen redden moeten we echt minder vliegen. Echter, wij zijn verwende nesten hier in het westen. We moeten er af en toe hoognodig een weekendje tussenuit. Naar zonnige, warme oorden en stoppen onze koppen in het zand. Kennelijk niet beseffend dat het hier ook ooit een heel warm oord wordt als we zo doorgaan. We zijn niet meer dankbaar voor wat de aarde ons geeft. En het economisch belang wint het nog steeds van het belang van onze aarde. Ik las dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat Schiphol vanaf 2027 onbeperkt door moet kunnen groeien! Wordt heel Nederland dan een luchthaven? Met de Provinciale Statenverkiezingen heeft de BoerBurgerBeweging een flinke winst geboekt. Het beleid van de BBB betekent nog meer monocultuur. Misschien valt het mee, maar ik ben bang dat de aarde weer met 10 punten achterstaat. We kunnen niet ongestraft doorgaan met economische groei, zeker niet in de luchtvaart. Het is allang bekend dat door de uitstoot van broeikasgassen door rijke landen, de arme landen last krijgen van overstromingen of juist droogte. Het is een onrechtvaardige en onhoudbare situatie. En ondertussen verbazen we ons erover dat mensen uit Azië en Afrika naar Europa komen.
  's-Hertogenbosch
 1. Mening | Sta je niet als donor geregistreerd, dan krijg je ook geen nieuw orgaan

  Mening | Sta je niet als donor geregi­streerd, dan krijg je ook geen nieuw orgaan

  Op 1 juli 2020 is de gewijzigde Donorwet ingegaan. Hierin is vastgelegd dat iedereen vanaf 18 jaar in het Donorregister wordt opgenomen, met zijn/haar keuze om wel/niet doneren van organen en weefsels na overlijden. Nu bijna drie jaar na invoeringsdatum heeft de nieuwe wet helaas nog niet geleid tot het gewenste resultaat. De wachtlijsten voor organen zijn nog steeds erg lang. De kwaliteit van leven van de mensen die op zo’n wachtlijst staan, is vaak slecht. En ook het afgelopen jaar zijn er weer meer dan 150 mensen van deze lijsten overleden omdat er voor hen niet tijdig een orgaan beschikbaar was. De reden is simpel; te weinig mensen zijn bereid om na hun overlijden hun organen ter beschikking te stellen. Reden om de wet aan te scherpen, dunkt mij. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Iedereen, ziek of gezond, betaalt premie en verkrijgt daarmee het recht op zorg. Laten we het solidariteitsprincipe hier ook toepassen. Iedereen die in het Donorregister heeft aangegeven na overlijden wel donor te willen zijn, komt in principe in aanmerking voor een donororgaan als dat onverhoopt nodig is. Maar iedereen die vastlegt dat hij/zij geen donor wil zijn, komt in principe dan zelf ook niet in aanmerking voor een donororgaan. Alleen ingeval er donororganen ‘over’ zijn, komen zij in aanmerking. Ik veronderstel dat met een dergelijke aanscherping van de wet de bereidheid van mensen om zich als donor te laten registreren, enorm zal toenemen. En daarmee de wachtlijsten en onnodige sterfgevallen zullen verdwijnen. Een prachtig vooruitzicht lijkt mij. Doen dus.
  's-Hertogenbosch
 1. Mening | Nu al tobben over hoe het verder moet
  Lezersbrieven

  Mening | Nu al tobben over hoe het verder moet

  Donderdagochtend was er alleen maar spijt over zijn uitgebrachte stem. Een stem die de BBB naar de overwinning bracht. Hij had enkel een tegengeluid willen laten horen, een vuist willen maken tegen het huidige politieke klimaat. Ik had hem nog gewaarschuwd, maar niets hielp. Een verzetsmonument was het. Steeds vaker. Nu oogstte hij de revenuen van zijn gedrag. Eigenlijk zou een overwinnaar dit uitbundig moeten vieren. Hij niet, hij tobt nu al over hoe het verder moet. Boos was hij ook. Hij kon niks hebben vandaag. Morgen vast ook niet. Misschien stemmen ze daarom in Frankrijk twee keer: de eerste keer op de golven van hun emoties en de tweede keer met hun verstand. Dat moeten ze eigenlijk overal doen want kennelijk regeert wereldwijd de amygdala en niet de prefrontale cortex. Door twee keer te stemmen voorkom je in ieder geval: ‘Oe gotte wa he’k gedoan’. En dat met alle gevolgen van dien.
  's-Hertogenbosch
 2. Lezersbrieven: Hoog tijd voor dna-databank | Villa moet afgebroken | Denk goed na over de Diezebrug | CDA een gezinspartij?

  Lezersbrie­ven: Hoog tijd voor dna-databank | Villa moet afgebroken | Denk goed na over de Diezebrug | CDA een gezinspar­tij?

  Het OM wil particuliere databanken inzetten om cold cases op te lossen (BD, 7/3). Bij zo’n bericht komt bij mij voor de zoveelste keer de vraag op of we niet een algemene dna-databank zouden moeten hebben. In de afweging van de belangen van slachtoffers en die van verdachten, slaat de balans voor de meerderheid van de Nederlanders ongetwijfeld door naar de belangen van het slachtoffer en diens omgeving.
  's-Hertogenbosch
 1. Stelling | Jij gaat wel/niet stemmen want...

  Stelling | Jij gaat wel/niet stemmen want...

  Volgende week donderdag kun je weer kiezen. Niet meteen op welke partij je gaat stemmen, maar eerst en vooral of je gaat. Over die vraag is de kiezer volstrekt verdeeld, blijkt elke keer maar weer. Maar als je wel gaat stemmen, waarom doe je het? En als je niet gaat stemmen, waarom niet? De stelling van vandaag is dus eigenlijk meer een vraag. Bedoeld om enige nuance te brengen in het beeld van stemmers versus niet-stemmers. Niet vergeten door te scrollen, er zijn zeven antwoorden mogelijk. Je kunt er maar één aanvinken.
  's-Hertogenbosch
 2. Stelling | De waterschappen moeten onderdeel worden van een ministerie, schaf verkiezingen af.

  Stelling | De waterschap­pen moeten onderdeel worden van een ministerie, schaf verkiezin­gen af.

  Misschien halen we hier een oude koe uit de sloot, maar zo vlak voor de waterschapsverkiezingen dringt de vraag zich toch weer op: waarom valt Rijkswaterstaat onder een ministerie en hebben waterschappen een eigen, democratisch gekozen bestuur? Dat laatste valt historische gezien wel te verklaren: de waterschappen zijn eeuwenoud en waren altijd van cruciaal belang omdat ons landje altijd moest strijden tegen het water.
  's-Hertogenbosch
 3. Mening | Met een big smile het podium betreden, voelde ik als beledigend
  Lezersbrieven

  Mening | Met een big smile het podium betreden, voelde ik als beledigend

  Petje af voor de heer Van der Lee voor de respectvolle en vooral duidelijke presentatie van het rapport over de gaswinning en de daaruit voortvloeiende ellende van de Groningers. Duidelijke taal werd niet geschuwd! [BD 25 februari; Groningers opgelucht: ‘We zijn niet gek geweest’]. Het optreden van Vera Bergkamp daarna kwam als uitermate knullig op mij over en waarschijnlijk ook op de aanwezigen. Met een big smile het podium betreden voelde ik als beledigend. Over de afwezigheid van meneer Rutte vroeg ik me af of dit als minachting richting Groningen gezien moet worden of als lafheid, wetende dat hij niet positief uit dit rapport naar voren zou komen. Laten we hopen dat Nederland zich dit op 15 maart herinnert én ernaar handelt.
  's-Hertogenbosch
 1. Stelling | Opzettelijk te groot gebouwde villa moet inderdaad worden gelegaliseerd
  BD

  Stelling | Opzette­lijk te groot gebouwde villa moet inderdaad worden gelegali­seerd

  Willens en wetens heeft de eigenaar van deze villa in Bruchem de regels overtreden. De nok is 77 centimeter te hoog, het totale volume ongeveer twee keer te groot. En nu? Legaliseren, zegt de gemeente Zaltbommel - de wethouder heeft er pijn van in zijn buik. Maar eigen juristen schatten in dat het voor de rechter een kansloze zaak wordt. De gemeente legt zich er dus al bij voorbaat bij neer. Onze stelling van vandaag: de villa legaliseren is in dit geval beter dan de zaak voor de rechter brengen.
  's-Hertogenbosch
 2. Stelling | Bij zó veel hardrijders ligt het niet alleen aan bestuurders, maar ook aan de weg.

  Stelling | Bij zó veel hardrij­ders ligt het niet alleen aan bestuur­ders, maar ook aan de weg.

  De verse flitscijfers laten het nog maar eens zien: er zijn wegen waar in een jaar tienduizenden automobilisten te hard rijden. Iedereen weet dat het niet mag, dus goed is te hard rijden natuurlijk niet. Maar als het op bepaalde wegen zo vaak gebeurt, wordt het dan niet ook een beetje uitgelokt door de inrichting van de weg? Dat is de stelling voor vandaag: Als ergens té veel hardrijders zijn, ligt het ook aan de inrichting van de weg. Die moet worden aangepast.
  's-Hertogenbosch
 1. Mening | De boerenstand hebben we in Nederland hard nodig
  Lezersbrieven

  Mening | De boeren­stand hebben we in Nederland hard nodig

  Wie het artikel over Caroline van der Plas zo vlak voor de provinciale verkiezingen leest, krijgt nou niet meteen de indruk dat men hier in Brabant op haar zit te wachten [BD 23 februari; ‘De gewiekste trucjes van Caroline van der Plas’]. Tijdens het lezen van het stuk krijg ik het idee dat het door een gevestigde partij is aangeleverd en klakkeloos gepubliceerd is. Het probleem met het stikstofdebat is dat niemand het weet. Hoogleraren op het gebied van stikstof lopen er hier in Nederland voldoende rond en zitten echt niet op één lijn. Het is maar wie jouw politiek goedgezind is die je aan het woord laat. Verder in het artikel onder de noemer ‘kalk’ durf ik gerust te stellen dat hier niks van klopt maar het is te ingewikkeld om dit in een paar zinnen uit te leggen. Caroline komt op voor het behoud van de boerenstand in Nederland en die hebben we hard nodig omdat voedsel steeds duurder gaat worden. Dat proces is nu al ingezet.
  's-Hertogenbosch
 2. Mening | Een stadionverbod, hier en waar dan ook ter wereld
  Lezersbrieven

  Mening | Een stadionver­bod, hier en waar dan ook ter wereld

  Een fan stormt het veld op en mishandelt een keeper. Nu vindt zijn advocaat dat deze figuur heel zielig is want hij krijgt haatmail [BD 27 februari; Haatmail treft gezin ‘veldbestormer’ PSV, zijn advocaat is boos op Marcel Brands]. Denk eens na, hoe zal de keeper en de rest van de teams zich voelen? Je niet meer veilig voelen als je een potje gaat voetballen. Deze man en zijn hele familie moeten een levenslang verbod krijgen om naar een wedstrijd te gaan, hier en waar dan ook ter wereld. Hij verpest alles voor de echte fans en zet voetbal in een negatief daglicht. Ik ben het helemaal eens met de uitspraak van de directeur van PSV: levenslang stadionverbod. Maar dan ook voor alle andere sportevenementen ter wereld.
  's-Hertogenbosch
 3. Mening | De buurtbus; onmisbaar én voor iedereen
  Lezersbrieven

  Mening | De buurtbus; onmisbaar én voor iedereen

  Als chauffeur op de buurtbus in de regio Hilvarenbeek volg ik met belangstelling berichten in de krant over het openbaar vervoer. Het valt me steeds op (en het stoort mij) dat het fenomeen ‘buurtbus’ daarbij volledig onvermeld blijft. En dat terwijl de Arriva buurtbussen in Noord-Brabant gewoon onderdeel uitmaken van het openbaar vervoer, waar iedereen met de ov-kaart gebruik van kan maken. En de buurtbus is niet alleen bedoeld ‘voor oude mensen’, zoals ik helaas zo vaak moet horen. In het Brabants Dagblad van 14 februari [‘Maak het netwerk hoogwaardig’) houdt Raf Daenen uit Westelbeers een pleidooi voor behoud van een breed netwerk van openbaar vervoer, met name op het platteland. Hij maakt zich terecht zorgen over het vervallen van onrendabele buslijnen in het streekvervoer. Helaas laat hij daarbij onvermeld dat er op het platteland wel buurtbussen rijden en ook blijven rijden (ook in Westelbeers). Deze bussen worden bestuurd door vrijwilligers en rijden in Noord-Brabant en elders in Nederland juist op trajecten tussen plattelandsgemeenten waar de streekbussen niet rijden (en ook nooit gereden hebben). In de regio Hilvarenbeek rijden we zes dagen per week en vervoerden we in 2022 bijna 25.000 passagiers. De buurtbusvereniging Hilvarenbeek groeit nog steeds en telt inmiddels zestig chauffeurs. Opheffing van buurtbuslijnen is niet aan de orde. Bij de recente berichtgeving over de staking van de buschauffeurs van Arriva werd helaas niet vermeld dat de buurtbussen wel gewoon reden, met als gevolg dat we passagiers misliepen. Een gemiste kans. Want de buurtbus is er, voor iedereen!
  's-Hertogenbosch
 1. Mening | De grootste fout was het sluiten van alle grenskantoren
  Lezersbrieven

  Mening | De grootste fout was het sluiten van alle grenskanto­ren

  In het Schengenverdrag is geregeld dat er op dit moment tussen 27 Europese landen vrij verkeer van personen en goederen mogelijk is. Op 14 juni 1985 ondertekenden de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk het Verdrag van Schengen. Ze kwamen overeen de personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen af te schaffen. Met de steeds maar toenemende criminaliteit snap je niet dat iedereen tegenwoordig zomaar door alle Schengenlanden kan reizen. Het rare is dat criminelen en kwaadwillende personen, zeker over land, geen strobreed meer in de weg wordt gelegd. Oké, grenscontroles zoals in mijn tijd (1971-1975) als marechaussee aan de Duitse grens, toen bijna iedereen werd gecontroleerd bij inreis op geldige reisdocumenten, is misschien wel een beetje te veel van het goede. Maar helemaal geen controle zoals nu, dat is het toch ook niet. De grootste fout destijds was het sluiten van alle grenskantoren. Het was beter geweest om al die grensovergangen gewoon te blijven bezetten met marechaussee en douane. Criminelen en kwaadwillenden weten dan dat er controle binnen de grenzen van al die Schengenlanden plaats kan vinden. En controle is waar dit soort figuren liever niet mee te maken willen hebben. Of valt dit dan ook onder etnisch profileren? De rechtszaak werd mede aangespannen door Mpanzu Bamenga uit Eindhoven [BD 15 februari; ‘Gerechtshof: Marechaussee mag niet etnisch profileren’]. Hij werd een paar jaar geleden uit de rij gepikt door de marechaussee en is nu blij met het verbod op etnisch profileren. Je vraagt je af of die rechters bij het gerechtshof wel van deze tijd zijn om zich uit te spreken over hoe de doorgewinterde marechaussee-professional, die goed in staat is het kaf van het koren te scheiden, zijn/haar werk moet doen. Voor al die marechaussees die nu onder een vergrootglas liggen, wordt met deze uitspraak hun werk haast onmogelijk gemaakt.
  's-Hertogenbosch
 2. Mening | ‘Alleen nog maar roodwitgeel anders kom je de kroeg niet meer in’

  Mening | ‘Alleen nog maar roodwit­geel anders kom je de kroeg niet meer in’

  Jarenlang (zeker 40 jaar) met heel veel plezier dit feestje gevierd. Met om mij heen blauwe kielen, zwarte jasjes en roodwitgele sjaals, maar vooral ook al die inventieve creaties waarin Oeteldonkers!!, een leuke rol speelden en in kroegen veel Interactie hadden. Helaas, dat kan niet meer. Alleen nog maar roodwitgeel anders kom je de kroeg niet meer in. Dus, als je met een leuke act de intocht hebt gelopen, moet je eerst terug naar huis om je kieltje aan te trekken?? Als ik boven uit mijn raam kijk, Verwersstraat, zie ik alleen nog maar zwarte jasjes en blauwe kielen. ‘Lekker mekkelik’. Prima, ook dat moet kunnen maar sluit echte originele carnavalsvierders niet uit.
  's-Hertogenbosch
 3. Mening | ‘Onze rechtsstaat biedt vooral bescherming aan mafkezen en criminelen’
  Lezersbrieven

  Mening | ‘Onze rechts­staat biedt vooral bescher­ming aan mafkezen en criminelen’

  De column van Tony van der Meulen over de intimidatie van minister Kaag vond ik ongewoon scherp, maar ik kon me er desondanks heel goed in vinden [BD 21 februari; ‘Niet geïnteresseerd in discussie, alleen lekker schelden tegen Kaag’]. We moeten ons hierbij wel realiseren dat we dit in Nederland allemaal zelf laten gebeuren. We hebben de rechtsstaat zodanig ingericht dat er vooral bescherming is voor mafkezen en criminelen. Waarom is het zo moeilijk om deze lui op te pakken en vast te zetten?
  's-Hertogenbosch
 4. Mening | Zet hovercrafts in naar de Waddeneilanden
  Lezersbrieven

  Mening | Zet hover­crafts in naar de Waddenei­lan­den

  Ik zit met stijgende verbazing te lezen dat de veerdienst naar Ameland in toenemende mate diensten moet laten vervallen doordat de vaargeul dichtslibt [BD 6 februari]. Ik meende ook te hebben begrepen dat dit wordt veroorzaakt doordat het slib, wat door baggerbedrijven uit de vaargeul wordt gehaald, niet op grote afstand mag lossen maar dat in de buurt van de vaargeul moet doen. Is dit niet een schoolvoorbeeld van dweilen met de kraan open? Nu wordt aangegeven dat de jaarlijkse kosten circa 9 miljoen euro bedragen. Maar zouden de ambtenaren van Rijkswaterstaat niet op de hoogte zijn van de hovercraft? Die onderhield vele jaren de verbinding tussen Dover en Calais. Een hovercraft gaat over en niet door het water, met andere woorden: geen problemen meer met dichtslibben van vaargeulen. Met een hovercraft kunnen dus de baggerkosten worden bespaard. Daarbij is de hovercraft zeer snel waardoor hoogstwaarschijnlijk kan worden volstaan met slechts één hovercraft die alleen maar op- en neer hoeft te varen. Natuurlijk moet er nog een hovercraft klaarstaan mocht de ene uitvallen en/of in onderhoud gaan. Als ook de andere veerdiensten van hovercrafts gebruik gaan maken (naar Texel en Terschelling), kunnen ook daar de kosten van baggerwerkzaamheden worden bespaard.
  's-Hertogenbosch