1. Brieven Ι Zorgelijke berichten over St. Annaziekenhuis Ι Beledigd door waterschap Ι Groeiende groep asociale, agressieve automobilisten
    VAN DE LEZER

    Brieven Ι Zorgelijke berichten over St. Annazieken­huis Ι Beledigd door waterschap Ι Groeiende groep asociale, agressieve automobi­lis­ten

    Wie deze week de envelop van de gemeente Eindhoven openmaakte voor de kandidatenlijst van a.s. woensdag moest een behoorlijke belediging incasseren (zie foto). Op de vensterbrief stond naast het adres in vette letters: DOM. Navraag bij de gemeente leert dat ons waterschap in al zijn wijsheid heeft gekozen voor DOM als code voor zijn naam (De Dommel). Niet slim!
    Eindhoven