Volledig scherm
Veldhoven Cult en Tumult © Fotopersburo van de Meulenhof BV

ANALYSE: Veldhoven zoekt al vier jaar geld

Verkiezingen / analyseVELDHOVEN - ‘De gemeente Veldhoven schreeuwt om geld’, stond halverwege 2015 in het ED te lezen. Nu, aan het eind van de raadsperiode is de financiële situatie van het dorp nog steeds nijpend.

Verlieslatende bouwgronden, vruchteloze discussies over besparingen en in extremis een vette rekening van jeugdzorg. De raadsvergaderingen van de gemeente Veldhoven kenden de voorbije vier jaar een rode draad: de financiële positie van het dorp.

In 2015 hield de gemeente rekening met flinke verliezen op aangekochte bouwgronden. Vooral bedrijventerrein Run 2000 en het braakliggende gebied Zilverackers zorgden voor dieprode cijfers. Het totale verlies op bouwgronden werd voor het jaar 2015 begroot op 6 miljoen euro. Tijdens het verkiezingsjaar 2014 was al een vergelijkbaar bedrag afgeschreven. Door de ingestorte woningmarkt raakte Veldhoven aangekochte grond niet kwijt.

De opdracht aan het begin van de voorbije regeerperiode was voor de coalitie van D66, Gemeente Belangen Veldhoven (GBV) en Veldhoven Samen Anders (VSA) dan ook klip en klaar: zorgen voor een gezonde financiële huishouding. De eerste stap om dat doel te bereiken was een zogeheten ‘kerntakendiscussie’. De gemeente nam zich voor structureel 340.000 euro te besparen met het afstoten van taken.

Climax

De discussie werd herhaaldelijk in de raad gevoerd, maar leverde weinig op. Begin 2016 culmineerde het debat in een (anti)climax. Weinig taken werden afgestoten. De vier Veldhovense kermissen en de weekmarkt kwamen aan bod. Maar in de begroting van 2018 is gewoon geld ingeruimd voor zowel de kermissen als de markt.

Bezuinigd werd er overigens wel. De bibliotheek, museum ’t Oude Slot, theater De Schalm en muziekschool Art4U moesten het de voorbije jaren met tonnen minder subsidie doen.

Voor muziekschool Art4U had het college een handige oplossing. In december 2015 werd besloten dat Art4U moest verhuizen naar de bovenverdieping van de bibliotheek. Dat zou een mooie besparing opleveren.

De bibliotheek moest weliswaar eerst een beetje verbouwd worden. Want muziek maken in een bibliotheek zonder geluidsdichte wanden is natuurlijk geen doen, wist ook verantwoordelijk wethouder Piet Wijman (fotootje). Maar voor 1,5 miljoen euro zou de verbouwing mogelijk zijn, beloofde hij.

Tweeënhalf jaar hield Wijman vol dat het kon. Uiteindelijk bleek een mogelijke verbouwing toch iets duurder. Voor 4 miljoen euro kon het plan doorgaan. Dat ging het niet. Wijman wisselde van portefeuille met Mariënne van Dongen-Lamers om een motie van wantrouwen aan zijn adres voor te zijn. De gemeente gaf ondertussen wel bijna twee ton uit aan ambtenaren en externe adviseurs.

Seinen

En ook de voorgenomen bezuiniging op het zwembad ging niet door. In plaats daarvan komt er een nieuw bad, tot grote vreugde van veel Veldhovenaren. De jaarlijkse exploitatielast? 629.000 euro. Zo bleef het college de voorbije vier jaar vooral steken in bezuinigingsambities, zonder resultaten. Dat is te zien in de cijfers. De verhouding tussen eigen vermogen en schuld – een belangrijke graadmeter voor de toekomstbestendigheid van een onderneming – is zelfs verslechterd.

Eind 2013 bestond het vermogen van Veldhoven voor 70 procent uit geleend geld. Eind vorig jaar was dat percentage gestegen naar 75 procent. De schulden van de gemeente zijn tussen 2013 en 2016 toegenomen tot 194 miljoen euro. Het eigen vermogen slonk tot 61 miljoen euro. Volgens een richtlijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staan alle seinen op rood bij een schuldenlast van meer dan 80 procent.

En dan is er nog dat extra tekort van 2 miljoen euro op jeugdzorg. Een rekening die overigens te verklaren is; het Rijk kortte het gemeentelijke budget voor jeugdzorg met 2,5 miljoen. Desalniettemin drukt die factuur de financiële reserves van Veldhoven verder omlaag.

Die opdracht van vier jaar geleden is dus nog immer actueel. De kerntakendiscussie moet over, het eigen vermogen moet worden opgekrikt. De tijd van pappen en nathouden is voorbij.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement