Volledig scherm
Mariënne van Dongen

Begeleiding verwarde personen onderzocht in Veldhoven

VELDHOVEN - De landelijke inspectie deed onderzoek naar de Veldhovense begeleiding van verwarde personen. De adviezen: pak de wachtlijsten aan, zorg voor een overzichtelijk aanbod en krijg iedereen die zorg nodig heeft in beeld.

Zorgverlening vóór handhaving bij de aanpak van verwarde personen. Zomaar een zinnetje uit het Veldhovense coalitieakkoord van vorig jaar. Maar ook een zin die de interesse wekte van de landelijke inspectiedienst. Een onderzoek naar de Veldhovense aanpak volgde.

Meer specifiek: een onderzoek naar de begeleiding van verwarde personen naar dagbesteding, uitgevoerd door het Toezicht Sociaal Domein (TSD). Dat onderzoek werd onlangs afgerond. De conclusie: Veldhoven levert maatwerk. Zorgwerkers krijgen daar de ruimte voor, en werken bovendien goed samen.

Kritiek

De inspectie uit evenwel ook kritiek. Zo zijn onder meer de wachttijden te lang, is er een groep die nog niet in beeld is bij zorginstellingen, maar die wel zorg nodig heeft, en is het aanbod van verschillende soorten dagbesteding onduidelijk. Dat aanbod verandert bovendien regelmatig.

,,Er is heel veel keus”, erkent zorgwethouder Mariënne van Dongen. ,,Doordat het aanbod vaak verandert, is het voor bijvoorbeeld huisartsen niet altijd duidelijk waar ze terechtkunnen.” De gemeente werkt aan een online steunwijzer, waarop al het Veldhovense aanbod inzichtelijk gemaakt wordt. Van Dongen: ,,Tot op wijkniveau.”

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg neemt in Veldhoven nog steeds toe, constateert Van Dongen. Daarmee groeit ook de groep mensen die zorg nodig heeft, maar dat niet krijgt, zo staat ook in het onderzoek te lezen. ,,Soms komen signalen nog te laat bij ons binnen”, aldus Van Dongen.

Afname zorgplekken

Toch is de wethouder blij met de resultaten van het onderzoek. ,,We zijn toch een soort van ‘best practice’”, zegt ze. De inspectie keert eind dit jaar terug naar Veldhoven om te kijken wat er gebeurd is met alle aanbevelingen.

De inspectie deed het onderzoek omdat personen die verward gedrag vertonen de voorbije jaren steeds meer overlast veroorzaken. De afname van zorgplekken bij instellingen gaat sneller dan de opbouw van ambulante zorg op locatie. Een landelijk probleem.

,,Het aantal verwarde personen is niet toegenomen”, legt Van Dongen uit. ,,Maar doordat ze niet meer intern zitten, zijn ze wel beter zichtbaar. Als maatschappij moeten we beter met hen leren omgaan.” Een consequentie is wel dat de politie vaak uit moet rukken bij meldingen over verwarde personen.

Dat is ook in Veldhoven het geval. In 2017 moest de politie 224 keer uitrukken. Een jaar later 180 keer. Vandaar dat adagium het Veldhovense coalitieakkoord: eerst zorgverlening, dan pas handhaving.