Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Mariska Hofman/DG

Complimenten voor nieuw verkeersplan Veldhoven

VELDHOVEN - Natuurlijk stelden commissie- en raadsleden dinsdagavond de nodige vragen over het nieuwe verkeersplan voor Veldhoven. Maar de hoeveelheid stond in schril contrast tot de situatie vorig jaar, toen het plan werd ingetrokken na een storm van kritiek.

Ook het aantal zienswijzen (bezwaren) lag beduidend lager dan een jaar geleden. Tot dusver kwamen er ‘slechts’ negen van dat soort zienswijzen binnen. Bezwaren indienen kan nog tot volgende week maandag. Vorig jaar werden tegen het zogeheten Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 205 zienswijzen ingediend. Een ongekend hoog aantal.

Zo hoog zelfs, dat verantwoordelijk wethouder Ad van den Oever het plan met daarin een visie op verkeer en vervoer in Veldhoven, helemaal terugtrok.

Opstand

Veel kritiek was er op de categorisering die bepaalde wegen zouden krijgen in het oude plan. Er was veel onduidelijkheid over wat de consequenties van een nieuwe categorisering zouden zijn voor een straat. Met name bewoners aan de Sondervick lieten zich niet onbetuigd. Zij dienden in totaal 105 zienswijzen in.

Alle 205 brievenschrijvers hebben ondertussen antwoord gehad op hun bezwaar. Ze zijn tot dusver dus niet opnieuw massaal in opstand gekomen, getuige het relatief lage aantal nieuwe bezwaren. Het nieuwe plan is dan ook wezenlijk anders. Het is beduidend korter en mede daardoor overzichtelijker.

Ook staat duidelijk (twee keer) in het plan vermeld dat het om ‘kaderstellend beleid’ gaat. Pas op het moment dat een weg onder handen genomen wordt, komen details over de indeling en bijvoorbeeld het soort wegdek aan bod. Vorig jaar werden juist veel vragen gesteld over dat soort details.

Kosten

Daar komt bij dat eventuele aanpassingen aan wegen altijd in samenspraak met omwonenden worden gedaan, zo staat in het plan te lezen. Alleen Veldhovense raadsleden hebben er in principe weinig meer over te zeggen, nadat ze het plan definitief hebben vastgesteld.

Verder viel op dat de nieuwe verkeersplannen beduidend minder geld gaan kosten. De kosten voor alle te nemen maatregelen liggen tussen 200.000 en 300.000 euro per jaar. In het vorige plan waren die bedragen tonnen hoger.

Dat heeft te maken met het maatregelenpakket voor bedrijventerrein De Run, waar werknemers van chipmachinefabrikant ASML dagelijks in de file staan. Die maatregelen van 50 miljoen euro, waar ASML en verschillende overheden aan meebetalen, hebben veel raakvlakken met het GVVP. Al die raakvlakken zijn in het plan verwerkt. Kosten uit het eind vorig jaar gepresenteerde maatregelenpakket hoeven niet dubbel geteld te worden en zijn dus uit het GVVP gehaald.

Van den Oever, die wel aanwezig was, maar niet aan het woord kwam, kreeg zelfs links en rechts complimenten te horen. Het plan wordt na de zomer weer behandeld in de gemeenteraad: op 17 september moet een definitief besluit worden genomen.