Volledig scherm
De archeologische opgraving in Veldhoven. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Grafveld uit vroege middeleeuwen blootgelegd in Veldhoven

VELDHOVEN - Op de plek waar de komende jaren de Veldhovense woonwijk Huysackers ontstaat, is een grafveld uit de vroege middeleeuwen gevonden.

Archeologen starten nu met het opgraven van dit grafveld uit de periode 675-725. "De kers op de taart." Archeoloog Fokko Kortlang had niet gedacht nog op deze bijzondere vondst te stuiten. "We hebben al 15 hectare opgegraven. Op het laatste moment ontdekten we dit grafveld. Soms hebben we de pech dat de graven al zijn leeggeroofd, maar deze zien er niet zo uit."

In het ruim 15 hectare grote gebied worden al sinds oktober 2016 opgravingen gedaan. Dit leverde tot op heden vooral bewoningssporen op die dateren vanaf circa 1500 voor Christus tot circa 1300 na Christus. Grondsporen van boerderijen, schuren, stallen en waterputten. Ook leverde het onderzoek vondsten van aardewerk, steen, metaal en hout op. Eind maart kwam ten noorden van de Roskam het grafveld aan het licht op de plek waar straks de groenvoorziening en wadi's van Huysackers worden aangelegd.

Kamergraven
Het grafveld bestaat uit 21 begravingen die zijn aangelegd op een (voormalig) erf van een Merovingische boerderij. In de oudste graven zijn vermoedelijk de lichamen van de overleden bewoners van de boerderij begraven. Een generatie later zijn op die plek nog nazaten van de eerste bewoners begraven. De eerste generatie graven zijn zogenaamde kamergraven. Hierin is de grafkist in een met planken beschoeide grotere ondergrondse kamer geplaatst. De tweede generatie graven zijn vooral kistbegravingen. Van de skeletten is in de zure grond nauwelijks iets overgebleven. Hout van de grafbekisting is al lang geleden vergaan.

Quote

Kralensnoe­ren, mantelspel­den en hangers gingen met vrouwen en kinderen mee het graf in

Fokko Kortlang

"In de Merovingische periode kregen de overledenen veel mee. Mannen vaak een krijgersuitrusting met zwaard, lans en schild. Kralensnoeren, mantelspelden en hangers gingen met vrouwen en kinderen mee het graf in. Soms kreeg een overledene een gouden muntje mee in de mond, voor de overtocht naar het rijk der voorvaderen", weet Kortlang.

Van 17 tot 27 mei wordt het grafveld opgegraven. Dit wordt gedaan door leden van het vaste team van de opgravingsbureaus Archol-ADC en een speciaal hiervoor samengestelde groep specialisten en studenten van de Universiteit Leiden. De leiding ligt in handen van professor Frans Theuws, kenner bij uitstek van Merovingische grafvelden.

Gipsverband
De graven worden één voor één minutieus opgegraven en gedocumenteerd. Kortlang: "Broze voorwerpen van ijzer, brons, edelmetaal, aardewerk en glas vragen veel aandacht en geduld. Soms worden roestige ijzeren voorwerpen zoals zwaarden en riembeslag, ingewikkeld in gipsverband, als één blok geborgen. Vervolgens wordt dit in een restauratieatelier, na röntgenopnamen, nauwkeurig uitgeprepareerd. Dit proces van conservering en restauratie neemt zeker twee jaar in beslag. Alle vondsten worden eigendom van de provincie die de verantwoording heeft ze in goede conditie te bewaren."

Webcam
Het grafveld in Veldhoven is afgeschermd met een hek en voorzien van 24-uurs camerabewaking. Via een webcam zijn de werkzaamheden online te volgen. Wekelijks geven archeologen enkele rondleidingen op de locatie. De eerste gelegenheid is op vrijdag 19 mei om 15.00 uur.