Volledig scherm
© Thinkstock

Jubelstemming over startersleningen Veldhoven

VELDHOVEN - Zo’n beetje de hele Veldhovense politiek is positief over het plan de starterslening per 2020 terug in te voeren. Vragen waren er vooral over het plan geld te lenen aan eigenaren van asbestdaken.

Veldhovense jongeren lopen weg omdat ze niet kunnen opsparen tegen de stijgende huizenprijzen in Veldhoven,zo constateerde Sander Antonis (VVD) dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. ,,De extra armslag die jongeren nodig hebben, kunnen we aanbieden met deze startersleningen”, zei hij.

Antonis reageerde op het plan van het Veldhovense college om de starterslening nieuw leven in te blazen, nadat deze in 2015 nog was afgeschaft. Het college wil in totaal 2 miljoen euro beschikbaar stellen voor startersleningen. De reactie van Antonis vormde het begin van de lofzang op het plan.

Zo gek waren al die positieve overigens reacties niet. Het nieuwe plan was immers het resultaat van een unaniem aangenomen motie, die tijdens de algemene beschouwingen vorig jaar werd ingediend.

Overheid als bank

Er waren evenwel ook kanttekeningen. Zo benadrukte Mariëlle Giesbertz (D66) dat de overheid eigenlijk niet als bank moet opereren. Een bedenking die ook binnen de CDA is besproken. Maar gezien de precaire situatie waarin starters zich bevinden, waren beide partijen toch positief.

Wel stelde D66 nog een vraag: wie komt het eerst in aanmerking voor zo’n lening, wanneer het animo groot blijkt? Giesbertz: ,,Op grond waarvan wijs je dan mensen af? Omdat de buurman een dag eerder de formulierenset klaar had?” Want zo staat het in het voorstel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. ,,Misschien is er reden daarvan af te wijken”, reageerde wethouder Hans van de Looij. Hij nodigde raadsleden uit met ideeën te komen.

Asbest

Wellicht volgt zo’n idee later. De vergadering leverde wel een idee op, maar dan over een andere leningsvorm. Eén waar het college ook 2 miljoen euro beschikbaar voor wil stellen: voor de zogeheten stimuleringslening komen onder meer mensen in aanmerking die hun woning willen verduurzamen of hun asbestdak willen saneren.

Is dat asbestgedeelte nog wel nodig, vroegen VVD en Veldhoven Samen Anders (VSA) zich af. Het verbod op asbestdaken is onlangs weggestemd door de Eerste Kamer. ,,Daar kunnen we heel ingewikkeld over gaan doen, maar asbest is en blijft slecht voor de volksgezondheid”, zei wethouder Van de Looij. De lening blijft wat hem betreft.

Het nieuwe idee kwam van VSA: die partij wil eventueel prioriteiten aanbrengen in de stimuleringslening, zodat mensen die hun woning willen verduurzamen voorrang krijgen boven asbestleners. VSA wil kijken of er een meerderheid te vinden is in de raad, en het plan in de toekomst aangepast kan worden.