Volledig scherm
Op de foto voor Mary Zoomers en Ad van Mol. Achter: Mien van Haperen en Ad van Limpt. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Kempische Zonnebloem luidt noodklok: geld nodig voor vakantie

VELDHOVEN - Nationale vereniging de Zonnebloem schrapt het geld voor bus- en vliegvakanties. De lokale afdelingen zijn op zoek naar geld. Ze hopen op de helpende hand van het regionale bedrijfsleven.

Vrijwilligersorganisatie de Zonnebloem organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor haar gasten. De week vakantie is bedoeld voor mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen. Dit voorjaar zat regio de Kempen met 23 gasten en 21 vrijwilligers zes dagen in hotel Het Bosgoed in Lunteren. Helemaal ingericht voor de doelgroep met eenpersoonskamers, tilliften en aangepast sanitair. ,,Deze vakantie is heel belangrijk voor onze gasten. Ze kijken er het hele jaar naar uit. En de vrijwilligers genieten op hun beurt van het plezier dat ze de gasten bieden. Er is veel eenzaamheid onder de gasten”, weet Ad van Limpt van de afdeling Reusel. Mien van Haperen van de afdeling Bladel beaamt dat. ,,Op een enkeling na zijn het allemaal alleenstaanden. Na de vakantie hoor je dan: Volgende week zit ik weer alleen aan tafel.”

Quote

We zijn ervan overtuigd dat het ons lukt om door te gaan

Ad van Mol

Samen met hoofdverpleegkundige Marion van Hoof tekent Van Haperen voor de regiovakantie. De gasten betalen de marktconforme prijs voor de zes dagen en de vrijwilliger wordt door de Zonnebloem vrijgehouden. Dankzij een aantal legaten en fondsenwerving lukte dit de Nationale Vereniging jarenlang. De vakanties zijn de laatste jaren duurder geworden terwijl de inkomsten uit fondsenwerving dalen. Begin dit jaar werd bekend dat vanaf 2018 alleen nog de vaarvakanties met MPS de Zonnebloem doorgaan. Met deze ingreep komen de inkomsten en uitgaven weer in balans.

Zelf regelen
Wintelrenaar Ad van Mol is secretaris van regio de Kempen. ,,De Zonnebloem biedt straks alleen nog de hotels aan waaruit we een keuze kunnen maken. Het vervoer en het programma ter plaatse moeten we zelf regelen. Maar dat hebben we er graag voor over. We zijn ervan overtuigd dat het ons lukt om door te gaan.”

Daarvoor is jaarlijks een bedrag nodig van minimaal 6.000 euro, maar de regio streeft naar 10.000 euro. Het bedrijfsleven krijgt binnenkort een verzoek om een vertegenwoordiger van de werkgroep Fondsenwerving Zonnebloemvakanties uit te nodigen voor een gesprek. ,,Iedereen die wil doneren is welkom. De vakanties voor onze gasten moeten doorgaan”, doet Mary Zoomers van afdeling Bladel een oproep.