Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Thinkstock

Nieuwbouw in Oerle stap dichterbij

DEN BOSCH/VELDHOVEN - Nu de verdichting in de bebouwing van Oerle toeneemt, heeft het echtpaar De Lepper het gevoel dat ze in hun huis steeds meer in een kuil te zitten. Volgens de rechter in Den Bosch vallen de gevolgen wel mee.

Schippers Vastgoedontwikkeling mag beginnen met de bouw van veertig appartementen aan de Daalseweg in het Veldhovense kerkdorp Oerle. ,,En ook met de drie vrijstaande woningen op hetzelfde terrein", zei rechter Verhoeven gisteren in de Rechtbank in Den Bosch. ,,Want de vergunning is verleend." Toch doet hij pas over een paar weken uitspraak in de zaak die het echtpaar De Lepper tegen de gemeente had aangespannen, nadat hun beroep bij de plaatselijke bezwarencommissie gemeente niets had opgeleverd.

De komst van de appartementen staat niet ter discussie. Het probleem zit hem in het hoogteverschil tussen het maaiveld van het huis van De Lepper en dat van het bouwterrein voor de drie te bouwen woningen. De Daalseweg en ook de huizen aan de overkant van de straat liggen hoger dan de grond aan de zuidkant van de straat. ,,Het varieert van 30 tot wel 50 centimeter", vertelde Petra de Lepper de rechter. ,,Als Schippers nu ook de drie huizen op een hoger maaiveld gaat bouwen, komen wij in een kuil te zitten. Dat betekent voor ons geen fijn uitzicht en belangrijker: we vrezen wateroverlast."

Op beide punten meende de rechter de klagers gerust te kunnen stellen. Immers, in de verleende bouwvergunning is de verplichting opgenomen een haag op de afscheiding aan te leggen. ,,Dat neemt het visuele bezwaar weg", aldus de rechter. ,,En zowel de buren als de gemeente zijn er verantwoordelijk voor dat er niet één druppel water van hun perceel op het uwe terecht komt." Daarbij keek hij uitdrukkelijk de twee aanwezige Veldhovense ambtenaren als ook Arie Schippers aan.

Peilhoogte

Uiteindelijk constateerde Verhoeven dat hij, anders dan hij had gewild, niet meteen tot een uitspraak kon komen. Want de gemeente Veldhoven heeft nog geen peilhoogte voor het bouwterrein vastgesteld. ,,Stel dat die lager dan de straat wordt, dan wordt de bouw formeel dus hoger. Dan zou de nokhoogte van de huizen, nu 11,43 meter, misschien meer bedragen dan de 12 meter die volgens het bestemmingsplan zijn toegestaan", berekende de rechter. Dus: wanneer verwacht u de peilhoogte vast te stellen? ,,Dat duurt nog even, want dat moeten we uitbesteden", gaf een van de twee vertegenwoordigers aan. Later gaf ze toe dat de peilhoogte waarschijnlijk dezelfde wordt als die van de Daalseweg.

Verhoeven ging niet in op het verzoek van de klagers om de vergunning in afwachting van de uitspraak te schorsen. Hij verwacht binnen een week duidelijkheid van de gemeente over de peilhoogte en doet een week later uitspraak.