Foto ter illustratie
Volledig scherm
Foto ter illustratie © Getty Images/iStockphoto

Nog geen besluit Veldhovens wegenplan

VELDHOVEN - Het nieuwe Veldhovense wegenplan is nog altijd niet definitief. Verdeeldheid rond een motie over de Sondervick zorgde voor uitstel.

13 tegen 13. De stemmen staakten dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in Veldhoven. De consequentie: het veelbesproken Veldhovense Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is nog niet vastgesteld, ruim een jaar nadat het voor het eerst openbaar besproken werd.

Weeral bleek de Sondervick het heetst van alle hangijzers rondom het veelbesproken GVVP. Eerder al werd duidelijk dat er 54 zienswijzen waren ingediend tegen plan van het Veldhovense college om een knip te maken in de Sondervick.

Het college wil de weg opdelen in een stuk gebiedsontsluitingsweg (met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur) en een stuk erftoegangsweg (een 30- kilometerzone). Veel bewoners van de Sondervick willen dat de volledige weg een 30- kilometerzone wordt. Het college wil dat niet omwille van de doorstroming van het openbaar vervoer en de hulpdiensten.

,,Het gaat om een belangentegenstelling”, vond Wim Meijberg (PvdA). ,,De wens van bewoners is zo min mogelijk verkeer. Daar tegenover staat het belang van alle Veldhovenaren.” Meijberg wees er op dat het GVVP al een keer aangepast is, naar aanleiding van bezwaren. Het resultaat is de knip.

Uitstel

Toch wilde de voltallige oppositie een definitief besluit over de Sondervick uitstellen. Om dat voor elkaar te krijgen, dienden ze gezamenlijk een amendement in. Kern van dat amendement: wacht eerst af wat voor effect de nieuwe aansluiting van de Kempenbaan West op A67 heeft en neem daarna pas een besluit over de Sondervick. ,,Dat is van invloed op het gebruik van de Sondervick. Tijdens de vorige vergadering is gebleken dat er nog veel discussie loopt rond de Sondervick”, motiveerde Rien Luijkx van Burgerpartij Veldhoven het amendement.

De oppositie vond geen steun voor het voorstel bij de coalitiepartijen. Maar omdat een raadslid van coalitiepartij VVD ontbrak, waren coalitie en oppositie evenredig vertegenwoordigd. Het resultaat was een gelijkspel: 13 stemmen voor en 13 tegen. Het amendement, en daarmee het hele GVVP, komt daarom opnieuw aan bod tijdens de raadsvergadering van 29 oktober.

Peter Zuidlaan

Tijdens die vergadering zal de mogelijke verbinding tussen de Peter Zuidlaan en Julianastraat ongetwijfeld ook weer aan bod komen. Een amendement van een aantal oppositiepartijen om al in 2020 te beginnen met de realisatie daarvan, haalde het niet.

Was er dan enkel onenigheid over het GVVP? Nee. Complimenten waren er ook. Bovendien werd een amendement van de oppositiepartijen over het verbeteren van de veiligheid voor fietsers, na wat overleg en aanpassingen, raadsbreed aangenomen.