Het gemeentehuis van Veldhoven.
Volledig scherm
Het gemeentehuis van Veldhoven.

Ondernemersloket coronahulp Veldhoven en Waalre geopend

VELDHOVEN - De gemeente Veldhoven heeft een ondernemersloket geopend voor bedrijven die in de problemen komen door de coronacrisis. 

,,Het zijn heel onzekere tijden voor bedrijven en zzp’ers en wij krijgen veel vragen”, aldus wethouder Daan de Kort. ,,Daarom proberen we zo veel mogelijk ondernemers te bereiken. Al ligt de uitvoering niet van alle maatregelen bij de gemeente, wij zijn voor ondernemers makkelijker bereikbaar dan het ministerie.”

Bij het digitale ondernemersloket op de gemeentelijke website is alle info verzameld over de verschillende regelingen zoals een tegemoetkoming in de loonkosten, uitstel van belasting, borgstellingen en kredieten. De gemeente heeft ook via het ondernemersplatform Veldhoven Verbindt ondernemers geïnformeerd over de regelingen.

Sociaal minimum

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TORZO of TOZO) voert Veldhoven ook voor Waalre uit. Dit is een regeling waarmee zzp’ers met terugwerkende kracht vanaf 1 maart voor maximaal drie maanden aanvulling kunnen krijgen tot aan het sociaal minimum. Informatie over het sociaal minimum is te vinden op de site van het UWV. Donderdag aan het einde van de dag waren ruim 90 aanvragen binnen. De gemeente vraagt ondernemers de aanvragen zoveel mogelijk te spreiden.

Op veldhoven.nl/ondernemersloket is info te vinden over de steunmaatregelen voor zelfstandige ondernemers en de criteria waaraan zij moeten voldoen. Inwoners van Waalre met een bedrijf die andere vragen hebben dan over de TORZO kunnen via rjongen@waalre.nl contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van Waalre.

De gemeente Veldhoven liet weten dat ondernemers alle ondernemersbelastingen pas op 1 juni hoeven te betalen.