Volledig scherm
Mariënne van Dongen.

Proef in Veldhoven en Waalre: wijk-GGD'er voor verwarde personen

VELDHOVEN - Veldhoven en Waalre willen een speciale wijk-GGD'er aanstellen die zich ontfermt over mensen die verward gedrag vertonen. ,,Op dit moment zijn wijkagenten in Veldhoven 70 procent van hun tijd bezig met meldingen rond verward gedrag."

Dat zegt de Veldhovense zorgwethouder Mariënne van Dongen. De aanstelling van een wijk-GGD'er moet de wijkagent ontlasten en zorgen dat verwarde personen beter geholpen worden.

Het aantal meldingen over mensen die verward gedrag vertonen neemt al jaren toe. Dat komt omdat de afname van interne zorgplekken bij instellingen sneller gaat dan de toename van zorg op locatie. In Veldhoven ging het vorig jaar om 180 meldingen over verward gedrag. Een jaar eerder waren dat er 224. Die meldingen gaan over mensen die overlast geven, omdat ze bijvoorbeeld manisch zijn of in een psychose zitten.

Politie

De politie pakt op dit moment dit soort meldingen op. ,,Als iemand zich vreemd gedraagt, buiten de geldende norm, dan bellen mensen vaak de politie", zegt Van Dongen. Maar een politieagent is geen zorgverlener. Terwijl de mensen om wie het gaat doorgaans geen criminelen zijn en wel zorg nodig hebben. Van Dongen: ,,Deze mensen hebben een zorgvraag, maar articuleren die wat onhandig."

De nieuw aan te stellen wijk-GGD'er moet soelaas bieden. Het gaat om een verpleegkundige die medische handelingen kan verrichten en een medisch dossier van iemand kan opvragen. Een wijkagent mag dat niet. De wijkagent en de wijk-GGD'er moeten volgens Van Dongen 'een soort tandem' gaan vormen.

Veldhoven en Waalre zijn de eerste gemeenten uit Zuidoost-Brabant die een wijk-GGD'er willen aanstellen. Het van oorsprong Amsterdamse concept wordt al in verschillende gemeenten toegepast. Van Dongen maakte kennis met het idee van de wijk-GGD'er tijdens een presentatie van de gemeente Vught, waar twee wijk-GGD'ers rondlopen. ,,Daar was de politie erg enthousiast", aldus de wethouder.

Acht maanden

Zowel Veldhoven als Waalre heeft op dit moment een subsidieaanvraag lopen bij de organisatie voor gezondheidsonderzoek ZonMw om het project mede te financieren. Als die subsidie geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, begint in oktober een proef van 8 maanden met de wijk-GGD'er. Daarna moet blijken of de aanstelling zinvol is geweest.

Veldhoven en Waalre trekken samen op in dit project, aldus Van Dongen. Ze weet nog niet of er een wijk-GGD'er wordt aangesteld voor zowel Waalre als Veldhoven, of dat het om twee personen gaat.