Volledig scherm
De werkzaamheden in 't Look zijn in volle gang. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Trottoirs open, bomen weg voor grootschalige renovatie in Veldhoven

VELDHOVEN - In de Veldhovense Nijverheidslaan en enkele zijstraten liggen de trottoirs gedeeltelijk open. Het vervangen van gas- en waterleidingen vormt de opmaat voor de renovatie van 't Look Zuid, die na de vakantie start.

In opdracht van Enexis en Brabant Water worden deze werkzaamheden uitgevoerd door aannemer Hurkmans BV. Het leidingennet is grotendeels aangelegd in de jaren zeventig en aan vervanging toe. Om te voorkomen dat de straten in de nabije toekomst opnieuw op de schop moeten, wordt de vervanging van het leidingennet gecombineerd met de geplande renovatie.

Om de wijk bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden gefaseerd en per straat uitgevoerd. De renovatie van Zuid is door de gemeente gegund aan aannemer Van der Zanden Moergestel BV. Tussen de werkzaamheden van Hurkmans en deze aannemer zit een pauze. Deze zorgt ervoor dat ze elkaar niet in de weg zitten.

De werkzaamheden van Van der Zanden bestaan uit het vervangen van de riolering, die voornamelijk onder het wegdek ligt, en herinrichting van de groene ruimte en bestrating. Ook komt er nieuwe openbare verlichting, voorzien van ledverlichting. Vanwege de herinrichting worden in dit deel van de wijk ruim tweehonderd bomen gerooid. Om het groene karakter van de wijk zo lang mogelijk te behouden, vindt het rooien gefaseerd plaats.

Een deel van de bomen moet wijken omdat ze in slechte gezondheid verkeren, andere omdat ze boven kabels en leidingen of te dicht bij woningen staan. Op andere plekken worden nieuwe bomen geplant. Wijkbewoners krijgen inspraak over het beplantingsplan.

Waterkelders
Ook de speelterreinen aan De Olieslager en De Steenzager worden heringericht. De ontwerpen hiervan zijn al met omwonenden afgestemd. Voor de afvoer van regenwater wordt een apart afvoersysteem aangelegd. In park Vogelzang zijn onder de grond twee waterkelders aangelegd. Dit opvangsysteem wordt aangesloten op het regenwaterstelsel in de straten en dient als tijdelijke berging op het moment dat het heel veel regent. De renovatie van 't Look wordt in vier fasen aangepakt. Eind 2015 werd begonnen met 't Look Noord. De werkzaamheden in Zuid duren zo'n anderhalf jaar. De totale renovatie is uitgesmeerd over zes jaar.