Volledig scherm
Frank As © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Veldhovense parochie in verwarring over de exorcist

VELDHOVEN - Veel parochianen van Christus Koning in Veldhoven weten niet goed wat ze er mee aan moeten. Frank As, aanstaand pastoor en door het bisdom aangesteld als duiveluitdrijver, leidde intussen zondag  in zijn nieuwe parochie de plechtige Marialof-viering.

Is onze nieuwe pastoor een exorcist? Iemand die de duivel uitdrijft, daartoe aangesteld door het bisdom? En dat gaat in hun kerk gebeuren? Veel van de parochianen van Christus Koning in Veldhoven zijn compleet verrast door de ontboezemingen van hun aankomende pastoor Frank As over zijn rol als exorcist. 

,,Exorcisme? Dat kan ik niet goed plaatsen binnen de rooms katholieke kerk. Dat ik bijna 80 moet worden om dat aan de weet te komen", zegt parochiaan Theo Smits. Hij is niet de enige. ,,We hebben er nooit van gehoord", laat een gezelschap kerkgangers zaterdagavond weten. Een ander: ,,Ik dacht dat het meer iets is van stammen in de rimboe."

As stelde zaterdag in een interview dat hij 'twee à drie keer per week boze geesten aan het uitdrijven is', vaak bij jongeren die bezeten zijn, door drugs of seks bijvoorbeeld. ,,Ik zie de duivel soms wegsmelten onder het wijwater." Vanuit andere parochies in het bisdom worden mensen naar de exorcist doorverwezen.

Kennismaking
Het parochiebestuur van Christus Koning was op de hoogte van de nevenfunctie van Frank As, zegt bestuurslid Ed Arons die als woordvoerder optreedt. ,,Toen we met hem kennismaakten begin april is dat aan de orde gekomen. In alle bisdommen zijn mensen in deze functie aangesteld. Wij achten dat geen punt", reageert Arons. ,,Het is een vanzelfsprekendheid dat de sessies plaatsvinden in de eigen kerk, waar de privacy van de  mensen is gewaarborgd."

As begint na de zomer in Veldhoven. Zondag ging hij al voor in zijn nieuwe parochie, bij gelegenheid van de plechtige Marialof-viering. Voorafgegaan door het gilde trad hij de kerk binnen. Hij noemde het 'een bijzondere dag' om 'als uw toekomstig pastoor' de opening van de meimaand mee te vieren.

De Veldhovense geloofsgemeenschap is ontstaan uit een fusie van zeven parochies. De vorige pastoor vertrok omdat het proces van eenwording hem te zwaar viel. Eerder moest een pastoor ontslag nemen nadat bij hem porno op de computer was gevonden. Tegen die achtergrond zijn de reacties onder parochianen tweeërlei. ,,Ik ben niet anders gewend hier. We hebben al meer van die figuren gehad", zegt Theo Smits onomwonden. ,,Ik heb er weinig praat over. Ik ben het er niet mee eens", zegt een kerkgangster die boos weg beent.

Anderen willen As beoordelen op zijn werk. ,,We kennen hem niet, kom over drie maanden terug en vraag dan hoe hij het doet. We willen rust voor een nieuwe pastoor."

Begripvol
Het zijn de parochianen die wel vertrouwd zijn met de functie van exorcist die begripvol zijn. ,,Het was Jezus zelf die de duivel uitdreef. Dus waarom zouden zijn apostelen dat niet mogen doen?", vindt Frans van Haandel. De kenners benadrukken het belang van hulp die de exorcist biedt aan mensen die in nood verkeren.

Van Haandel is er 'niet zo gelukkig mee' dat de functie van As als exorcist nu zo naar buiten is gekomen. ,,Het zou beter zijn geweest als het alleen in eigen kring was verteld en we het er met elkaar over hadden kunnen hebben." 

Dat As zich nu zo expliciet heeft uitgelaten, laat parochiebestuurder Arons voor diens rekening. ,,Dat is zijn keuze geweest." Bij het kerkbestuur hebben zich volgens hem 'helemaal geen' parochianen met vragen of opmerkingen gemeld. Het bestuur wil komende week in een nieuwsbrief aandacht besteden aan de functie van As als exorcist.