Dit zijn de nieuwe leden van de provinciale staten

29 maart 2023

In de afgelopen 4 jaar zijn maar liefst 33 van de 55 leden vroegtijdig vertrokken. Commissaris van de Koning Ina Adema doet dan ook een oproep voor grotere betrokkenheid van de leden.