Beelden van het door aardbevingen getroffen rampgebied

7 februari 2023

Machteloos, ontredderd en verbijsterd zit Sultan Günal met haar zoon in Uden op de bank. Op afstand proberen ze te volgen hoe het gaat met haar moeder en familie in haar geboortestad Antakya, hart van het door aardbevingen getroffen rampgebied in Turkije en Syrië. ,,De hele stad is weg, niet te geloven.”

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media