Bijna geen water meer Mexico-Stad

25 februari 2019

Het leidingwerk in Iztapalapa, één van de armere wijken in Mexico-Stad, is zo slecht dat er in dit gebied geen lopend water meer is. Hierdoor staan families uren in de rij voor een beetje water. De wijk zit in een vicieuze cirkel op gebied van water, waardoor er binnen enkele jaren miljoenen mensen in Mexico-Stad zonder water komen te zitten. Hoe dit kan wordt uitgelegd in deze aflevering van Waterlanders.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media