Bouw metershoog beeld Gerard Philips technisch hoogstandje

21 januari 2023

‘Meneer Frits’ staat op de Markt in Eindhoven, het standbeeld van Anton Philips staat bij het station. Nu krijgt Gerard, de grondlegger van het Philips-concern, ook een standbeeld. Op een scheepswerf in Millingen gaat de bouw van de ‘grote vriendelijke Gerard’ voor kunstenaar Andreas Hetfeld niet zonder slag of stoot. ,,Ik heb er slapeloze nachten van.”

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media