De zee stijgt en dijken hebben 't zwaar: dit is de oplossing

26 juli 2022

De zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde. Nederland ligt onder zeeniveau, en dat is geen probleem zolang onze duinen en dijken werken. Helaas komen die steeds meer onder druk te staan. Professor Bas Borsje van de Universiteit Twente legt uit wat de oplossing is voor dit probleem. Niet de dijken ophogen en verbreden, maar juist natuurlijke gewassen planten die het water tegenhouden. Je ziet het in deze nieuwe aflevering van De Werkplaats.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media