Eten weggooien: dat zorgt voor zóveel extra broeikasgassen

13 september 2022

Ongeveer een tiende van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen komt van voedsel wat zo in de prullenbak verdwijnt. Toch wordt voedselverspilling vaak over het hoofd gezien als oorzaak van de klimaatverandering. Dr. Erica ven Herpen, onderzoeker consumentengedrag vertelt wat de gevolgen van voedselverspilling zijn in deze Werkplaats van de Universiteit van Nederland.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media