Ook bij een kleine beurs helemaal in stijl naar het eindgala

25 maart 2023

Bij veel eindexamenkandidaten van middelbare scholen kriebelt het al. Het afsluitende gala. De vraag die al weken door de aula zoemt: welke jurk gaat het worden? Maar wat als die jurk voor ouders niet te betalen is? De kledingbank in Doetinchem heeft daarvoor een oplossing.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media