Op deze grasmat groeide geen bloem meer, totdat...

21 maart 2023

,,Hoe krijg ik weer veelzijdig leven in de groene woestijn’’, vroeg Harry Mouris zich af. Na jarenlang bemesten en bespuiten van zijn weiland groeide er geen enkele bloem meer. Voor hem reden om zich afgelopen jaar aan te sluiten bij het Oldebroekse biodiversiteitsnetwerk van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. BEELD Madelon de Goffau

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media