Kelly de Vries: Het jaar van Tanja Groen is voorbij

23 juni 2022

Precies één jaar geleden opende Peter R. de Vries ‘Stichting de Gouden Tip’. Hij wilde daarmee één miljoen euro bijeenbrengen voor de gouden tip die leidt naar het lichaam van de vermiste Maastrichtse studente Tanja Groen. De termijn voor de uitreiking van die beloning verstrijkt vandaag. Kelly de Vries, dochter van Peter R de Vries en lid van het bestuur van Stichting de Gouden Tip.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media