Volledig scherm
Een te hoge grondwaterstand rond een paar straten in de Aalster buurt Ekenrooi zorgt al jaren voor flinke vochtproblemen. © Sem van der Wal

Vochtprobleem kost Waalre tonnen extra

Aalst - De aanpak van het vochtprobleem in Ekenrooi in Aalst wordt voor de gemeente veel duurder dan verwacht. De kans op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, een beetje asbest en de aanleg van extra drainageleidingen drijven de prijs op van de geplande 415.000 euro naar bijna zeven ton. 

Dat bedrag kan nog oplopen als de komende onderzoeken nog meer tegenvallers opleveren, zegt wethouder Alexander van Holstein. Als het project verder volgens plan verloopt, liggen de leidingen in oktober in de grond.

Inwoners van de Arembergstraat en enkele omliggende straten klagen al jaren over vocht in hun kelders en woningen. Als het grondwater meer dan dertig dagen minder dan veertig centimeter beneden maaiveld staat, is officieel sprake van structurele grondwateroverlast. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat in Aalst in bepaalde delen van de buurt het geval te zijn. Op enkele plekken stond het grondwater zelfs maar elf centimeter onder maaiveld.

Munitie

Voordat de aanleg van drainageleidingen kan beginnen, zijn extra onderzoeken nodig. De aannemer van het project acht namelijk de kans aanwezig dat in gaten langs de Frederik Hendrikstraat in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog overgebleven munitie is gedumpt en begraven. Voor de veiligheid van de grondwerkers moet dat goed worden bekeken. ,,Er zouden nog kogels of explosieven in kunnen zitten", zegt wethouder Alexander van Holstein. Op luchtfoto's zijn langs de Frederik Hendrikstraat gaten te zien. Die zouden in 1944 gebruikt kunnen zijn voor dekking tijdens luchtaanvallen of als schuttersputjes. En het is nog niet uit te sluiten dat er daarna munitie in is gegooid. In de straat zal in sleuven de ondergrond worden blootgelegd en de bodem met een metaaldetector worden gecontroleerd.

Asbest

Voorbereidend onderzoek wees ook uit dat in de puinfundering onder een paar wegen mogelijk een licht verhoogd gehalte asbest zit. Hoeveel meer precies, is nog niet bekend. Maar omdat flink in de grond moet worden gewoeld, moet daar duidelijkheid over komen, aldus Van Holstein. Vooralsnog denkt hij niet dat er extra werk of maatregelen nodig zullen zijn.

De grootste extra kostenpost wordt veroorzaakt door de grote vraag van inwoners uit het natte gebied om drainage op hun eigen grond. Zeventig van de 220 huishoudens in het geplaagde gebied hebben die wens kenbaar gemaakt. In hun eigen tuin moeten zij zelf het graven van sleuven en de aanleg van de buizen betalen - zo'n 200 tot 1000 euro - maar de gemeente zorgt voor de verbinding met de gemeentelijke drainage. Geschatte totale kosten: 175.000 euro.

Het project liep eerder wat vertraging op doordat in de aanbesteding verkeerde sleuven waren vermeld: met rechte wanden in plaats van schuine. Dat zou extra risico op inzakken van de sleuven opleveren.