Volledig scherm
© ANP XTRA

De huren gaan vandaag omhoog, dit zijn de regels

Als je in een huurwoning van een woningcorporatie woont, is de kans groot dat vanaf vandaag de huur omhoog gaat. Over de fikse prijsstijgingen voor sociale woningbouw is de laatste jaren veel te doen geweest. Dit jaar blijven de verhogingen beperkt. In de vrije sector geldt echter geen maximum.

Volgens de wet mag de huur voor sociale woningbouw met maximaal 4,1 tot 5,6 procent omhoog, afhankelijk van het inkomen van bewoners en de woning. Corporaties kiezen er echter voor om de prijs gemiddeld met 1,6 procent te laten stijgen, gelijk met de inflatie (peildatum november 2018). Huurders hebben dat te danken aan een akkoord tussen de Woonbond en Aedes in december vorig jaar. De regels gaan pas volgend jaar in, maar corporaties kiezen ervoor in de geest van de afspraak te handelen.

Regels huurverhogingen sociale woningbouw vanaf 1 juli 2019

Was je huishoudinkomen 42.436 euro of minder in 2017? Dan mag de huur hooguit 4,1 procent omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2019.

Was je huishoudinkomen 42.436 euro of meer in 2017? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur hooguit 5,6 procent omhoog.

Huur je een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur hooguit 3,1 procent omhoog. Hoeveel het inkomen van je huishouden was, doet er dan niet toe.

Heb je een sociale huurwoning en ben je het niet eens met de huurverhoging? Dan had je bezwaar kunnen maken. Na 1 juli kan dat niet meer. Kom je er niet uit met de verhuurder, dan kun je naar de Huurcommissie stappen. In 2018 stapten meer dan 10.000 huishoudens naar de Huurcommissie. In meer dan de helft van de gevallen kregen ze gelijk

Niet alle woningen onder de sociale huurgrens zijn van woningcorporaties. Vorig jaar kozen particuliere verhuurders er voor om de prijs met 3,3 procent te laten stijgen, tegenover 1,7 procent door corporaties.

Veel particuliere verhuurders en vastgoedbedrijven kiezen er ook voor om op 1 juli de huren te verhogen. Vrije sectorwoningen beginnen met een maandelijkse huur van 720,42 euro. Er is geen maximum gesteld aan de huurverhoging. Omdat er in Nederland woningnood heerst door een tekort aan huizen, de WOZ-waarde en de belastingen stijgen, kiezen sommige verhuurders voor flinke prijsverhogingen. De huren van woningen in de vrije sector stegen in 2018 gemiddeld met 3,1 procent. 

Regels huurverhogingen vrije sector

Huur je een vrije-sectorwoning? Dan mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast.

De huurprijs mag maar eens in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning mag wel.

De verhuurder is niet verplicht de huurder op de hoogte te brengen van de huurverhoging.

Staat in het huurcontract een indexeringsclausule? Dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen. Meestal is dat het inflatiepercentage plus een aantal procent. Kan meer of minder zijn. Het CBS heeft een rekenhulp.

Staat er géén indexeringsclausule in het contract? Dan moet de verhuurder een nieuw contract aanbieden met een hogere prijs als hij de prijs wil verhogen. Als je niet instemt, kan de verhuurder het contract opzeggen. Als je daar niet schriftelijk mee akkoord gaat, bepaalt de rechter of het aanbod redelijk is. Als het redelijk is, moet je verhuizen. Als het niet redelijk is, geldt het oude huurcontract en gaat de huurprijs dus niet omhoog. 

Het puntensysteem waarmee verhuurders de huurprijs bepalen, geldt niet in de vrije sector. 

Hoe het precies zit met de contracten in de vrije sector is onbekend. Volgens de Woonbond worden de contractuele prijzen niet geregistreerd en communiceren vastgoedbedrijven en particuliere verhuurders er nauwelijks over.

Het komt wel vaak voor dat de huurprijs enorm stijgt als nieuwe bewoners een kamer of appartement betrekken. Er zijn voorbeelden van huren die na een verhuizing met liefst 50 procent omhoog gingen