Volledig scherm
De gemeentelijke belastingen worden bepaald op basis van de WOZ-waarde van huizen. © ANP XTRA

Meer huiseigenaren maken bezwaar tegen WOZ-waarde: ‘Mensen schrikken’

Het aantal bezwaren tegen de door gemeenten vastgestelde WOZ-waarde groeit. Huiseigenaren denken vaak dat hun huis te duur wordt ingeschat en dat ze daardoor te veel belasting betalen. Gemeenten hebben liever dat de soms dure bezwaarprocedures worden vermeden en dat het met een telefoontje wordt opgelost.

Bureau voor data-analyse LocalFocus heeft cijfers opgevraagd bij de Waarderingskamer, die bij gemeenten controleert of ze de Wet WOZ goed uitvoeren. In 215 van de 355 gemeenten tekende vorig jaar een groter deel van de huiseigenaren bezwaar aan tegen de WOZ-taxatie dan in 2017. Dat komt neer op 61 procent van de gemeenten.

In 111 gemeenten, omgerekend 31 procent, stond vorig jaar juist een kleiner aandeel woningen onder bezwaar. Op basis van de WOZ worden allerlei belastingen berekend, waaronder de onroerende zaakbelasting (ozb), de waterschapsbelasting en de erf- en schenkbelasting.

Hoge huizenprijzen

Volgens Ruud Kathmann van de Waarderingskamer heeft de ‘lichte stijging’ in het aantal bezwaren te maken met de hoge huizenprijzen. ,,Mensen schrikken als ze zien dat hun huis in een jaar tijd soms wel meer dan 10 procent duurder is geworden. Daarnaast zien we nog steeds een toename van bezwaren ingediend door no cure no pay-bureaus.”

De stijging is niet iets om zenuwachtig van te worden, vindt Kathmann. ,,In de meeste gemeenten tekent slechts 1,5 tot 2 procent van de huiseigenaren bezwaar aan. Helemaal geen bezwaren tegen zaken die te maken hebben met belastingheffing kan ik me niet voorstellen”, analyseert hij droog.

Helft heeft succes

In bijna de helft van de gevallen loont het voor huiseigenaren om bezwaar te maken. Toch wijzen gemeenten erop dat ze liever geen officiële bezwaarprocedure hebben. Een van de grootste misverstanden over gemeentelijke belastingen is dat een stijgende woningwaarde zorgt voor een hogere belasting. De woningwaarde wordt gebruikt als verdeelsleutel voor de belasting die onder meer de gemeenteraad jaarlijks vaststelt. De ozb stijgt in de meeste gemeenten ongeveer met de inflatie. 

Quote

Soms zit het ingewikkel­der in elkaar, bijvoor­beeld als er een kinderdag­ver­blijf naast je huis is gevestigd

Hans André de la Porte, Vereniging Eigen Huis

De ministeries van Justitie en Financiën doen momenteel onderzoek naar de werkwijze van no cure no pay-bureaus. Die tekenen bezwaar aan namens de huizenbezitter. Bij gelijk kunnen ze een vergoeding opstrijken, betaald door de gemeente. Een derde van het totaal aantal bezwaren komt van bureaus en in sommige gemeenten zelfs meer dan de helft. Zowel de Waarderingskamer als de vereniging Eigen Huis wijzen erop dat die vergoeding uit gemeenschapsgeld wordt betaald. ,,In veel gevallen kunnen huizenbezitters beter gewoon met de gemeente bellen als ze argumenten hebben waarom hun huis te hoog of te laag is gewaardeerd”, zegt Kathmann. ,,Dan kun je heen en weer praten en meestal kom je er dan wel uit. Een bezwaar is dan niet meer nodig.”

Administratieve fout

Volgens Eigen Huis is alleen in uitzonderlijke gevallen de hulp van een professioneel bureau noodzakelijk. ,,Als de gemeente bij de WOZ-bepaling uitgaat van een hoekhuis terwijl je in een tussenwoning woont, dan gaat het om een administratieve fout die snel is rechtgezet” zegt Hans André de la Porte van Eigen Huis. ,,Anders wordt het als de gemeente jaar op jaar te hoog waardeert en dat je dat elk jaar moet corrigeren. Dan is de hulp van een bureau gerechtvaardigd. Soms zit het ingewikkelder in elkaar, bijvoorbeeld als er een kinderdagverblijf naast je huis is gevestigd. Het zou kunnen dat het huis daardoor minder waard is dan een vergelijkbaar huis in de straat, maar je moet dat wel kunnen onderbouwen.”

Uit groot onderzoek van de Waarderingskamer en het Kadaster eerder dit jaar bleek dat gemeenten niet of nauwelijks structureel grove fouten maken met het inschatten van de waarde van huizen. Bij de inschatting gebruiken ze gegevens van huizen die in de buurt zijn verkocht en kijken naar het aantal vierkante meters. Peildatum is 1 januari een jaar vóór de aanslag in de bus valt. Het is dan ook te verwachten dat de WOZ-waarde met name komend jaar fors hoger wordt in de gebieden waar de verkoopprijzen van huizen hard zijn gestegen in 2018.